Bioseguretat

bioseguretatVET

Coordinador de Bioseguretat
Antonio Casamayor Gracia
93.581.12.78 / 93.581.16.49
 Antonio.Casamayorarrobauab.cat

Documentació:

-          Normes Generals de bioseguretat UAB:
1.       Actuació en cas d’emergència (.pdf)
2.       Normes de seguretat al laboratori biològic docent (.pdf)
3.       Guia de seguretat per als professors responsables de pràctiques docents (.pdf)
4.       Funcions i responsabilitats en prevenció de riscos laborals (.pdf)
5.       Normes generals de seguretat per a l’alumnat en les sortides fora del campus  (.pdf)
6.       Manual de bioseguridad en el laboratorio (OMS). 3a edición 2005 (.pdf)

 

-          Documents Bioseguretat específics de la Facultat de Veterinària
1.       Renta-ulls i vestuari necessari al laboratori (.pdf)
2.       Normes de bioseguretat en el laboratori de malalties infeccioses (.pdf)
3.       Normes de bioseguretat en els laboratoris del departament de Ciència Animal i dels Aliments (.pdf)
4.       Normes de seguretat al Servei de Granges (.pdf)
5.       Normes de seguretat a la Planta de Tecnologia dels Aliments (.pdf)
6.       Normes de seguretat a la Sala de Dissecció (.pdf)
7.       Normes de seguretat a la Sala de Necròpsies (.pdf)
 
-          Enllaços externs
                            1.       Vídeos d’interès
                            2.       El Comitè de Bioseguretat de la UAB
                            3.       Seguretat i informació (Moodle Fac. Veterinària)