Comissió d'Ordenació Acadèmica

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau és una comissió específica amb competències sobre els estudis de grau assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Grau

 

REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
Actualitzat: maig 2024
 
DEGANAT  
   
Vicedegana d’Estudis de Grau i d’Innovació Docent Doris Moreno
Vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent Juan Antonio Módenes
   
GESTIÓ ACADÈMICA  
   
Gestor Acadèmic José Antonio Bonilla
   
TITULACIONS  
   
Antropologia Social i Cultural Laia Narciso
Arqueologia Jesús Brufal
Ciència, Tecnologia i Humanitats Xavier Roqué
Ciències de l'Antiguitat Cándida Ferrero
Estudis Anglesos David Owen
Estudis Francesos Marta Estrada
Estudis Socioculturals de Gènere Ingrid Agud
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística Xavier Villalba
Filologies Combinades Maria Jesús Machuca 
Filosofia Oriol Farrés
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial Marc Parés
Història Ignasi Fernández
Història de l'Art Núria Llorens
Història, Política i Economia Contemporànies Javier Rodrigo
Humanitats Maria Garganté
Llengua i Literatura Espanyoles Francisca Montiel
Musicologia Sílvia Martínez
   
ESTUDIANTS  
   
Història, Política i Economia Contemporànies Uxia Aguiló
Filologia Catalana Èlia Graset
Antropologia Social i Cultural Maria Maians
Filologia Catalana Laura Puelma
   
Convidades  
   
Gestora de Qualitat Núria Lleonart
Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres Margarita Freixas