Comissió de Màster

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTER

Segons Normativa COA Estudis de Màster, aprovada per la Junta Permanent 13/10/2016

Actualitzat: maig 2024

Membres amb veu i vot:   
   
Capdevila, Montserrat  Presidenta. Vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau
Ariza, Eduard Geografia
Figuerola, Jordi Història Moderna i Contemporània
Gómez, Sílvia    Antropologia Social i Cultural
López, Lídia  Art i Musicologia
Lull, Jose Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana
Micó, Rafael Prehistòria
Pividori, Cristina Filologia Anglesa
Poch, Dolors Filologia Espanyola
Pujol, Josep Filologia Catalana
Riba, Jordi Filosofia
   
Membres amb veu i sense vot:  
   
Barceló, Juan A. Prehistòria 
Jané, Jordi                  Fil. Anglesa i Germanística
Julià, Jordi Fil. Espanyola
Pèlachs, Albert Geografia
Vidal, Jaume Art i Musicologia
   
Gestió Acadèmica:  
   
Bonilla, José Antonio      Gestor Acadèmic  
   
Convidats:  
   
Freixas, Margarita    Degana
Lleonart, Núria Gestora de Qualitat
Módenes, Juan Antonio Vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent