Coordinadors de titulació

Coordinacions d'Estudis de Grau

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Laia Narciso Pedro
93.586.83.17
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau en Arqueologia
Jesús Brufal Sucarrat
93.581.23.84
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
Xavier Roqué Rodríguez
 93.581.16.18
coordinacio.grau.cth@uab.cat

Grau en Ciències de l'Antiguitat
Cándida Ferrero Hernández
 93.581.18.22
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Grau en Estudis Anglesos
David Owen
93.581.44.02
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau en Estudis Francesos
Marta Estrada Medina
93.581.49.03
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
Ingrid Agud Morell
 93.581.30.07
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Xavier Villalba Nicolás
93.581.49.11
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau en Filologies Combinades
María Jesús Machuca Ayuso
93.581.19.12
coordinacio.graus.combinats@uab.cat

Grau en Filosofia
Oriol Farrés Juste
93.581.16.18
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Marc Parés Franzi
93.581.14.59
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Grau en Història
Ignasi Fernandez Terricabras
93.581.38.15
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau en Història de l'Art
Núria Llorens Moreno
93.581.16.82
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies
Javier Rodrigo Sánchez
93.581.31.21
coordinacio.grau.hpec@uab.cat

Grau en Humanitats
Maria Garganté Llanes
93.581.16.33
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Grau en Llengua i Literatures Espanyoles
Francisca Montiel Rayo
93.581.12.16
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau en Musicologia
Sílvia Martínez García
93.586.84.68
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

 

Coordinacions d'Estudis de Màster

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Jaume Vidal Oliveras
93.586.84.29
coordinacio.master.patrimoni.artistic@uab.cat

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Sílvia Gómez Mestres
 93.581.83.21
 coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Sílvia Gómez Mestres
 93.581.83.21
coordinacio.master.ant.social.cultural@uab.cat

Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència
Joaquim Pera Isern
93.581.33.16
coordinacio.master.arqueologia.classica@uab.cat

Arqueologia Prehistòrica
Rafael Micó Pérez
93.581.83.27
coordinacio.master.arqueologia.prehistorica@uab.cat

Ciència Cognitiva i del Llenguatge
Sergi Balari Ravera
 93.586.80.72
coordinacio.master.ciencia.cognitiva@uab.cat

Egiptologia
Jose Lull García
 93.586.23.84
 coordinacio.master.egiptologia@uab.cat

Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol
Cecilio Garriga Escribano
93.581.17.33
coordinacio.master.diccionaris@uab.cat

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Maria Cristina Pividori Gurgo
 93.581.10.87
coordinacio.master.estudis.anglesos@uab.cat

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Josep Pujol Gómez
93.581.80.75
coordinacio.master.estudis.catala@uab.cat

Estudis Teatrals
Jordi Jané Lligé
93.581.17.79
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Estudis Territorials i Planejament
Eduard Ariza Solé
93.581.48.06
coordinacio.master.estudis.territorials@uab.cat

Filosofia Analítica
Thomas Sturm 
 93.586.81.73
coordinacio.master.filosofia.analitica@uab.cat

Filosofia Aplicada
Jordi Riba Miralles
93.581.17.34
coordinacio.master.filosofia.aplicada@uab.cat

Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Lorraine Baque Millet
93.581.49.03
coordinacio.master.frances@uab.cat

Geoinformació
Albert Pèlachs Mañosa
93.581.80.57
 coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

Gestió d'Àrees de Muntanya
Albert Pèlachs Mañosa
93.581.80.57
 coordinacio.master.muntanya@uab.cat

Història Contemporània
Jordi Figuerola Garreta
93.586.30.06
coordinacio.master.hist.contemporania@uab.cat

Humanitats i Patrimoni Digitals
Juan Antonio Barceló Álvarez
93.586.43.35
coordinacio.master.humanitats.patrimoni.digitals@uab.cat

Identitat Europea Medieval
Fèlix Retamero Serralvo
93.581.11.89
coordinacio.master.identitat@uab.cat

Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Jordi Julià Garriga
93.581.23.45
coordinacio.master.lit.comparada@uab.cat

Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Dolors Poch Olivé
93.581.49.51
coordinacio.master.espanyol@uab.cat

Mediterrània Antiga
Joan Oller Guzmán
93.581.23.84
coordinacio.master.mediterrania@uab.cat

Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
Lídia López Gómez
93.586.84.71
coordinacio.master.musicologia@uab.cat