Documents dels òrgans de govern

Acta de la Junta de Facultat 21/12/2022

Presentació de la degana 2022

Informe de la degana 2022

Acta de la Junta de Facultat 28/09/2022

Acta de la Junta de Facultat 21/12/2021

Presentació de la degana 2021

Informe de la degana 2021

Acta de la Junta de Facultat 29/04/2021
- Elecció nova degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Acta de la Junta de Facultat 22/12/2020
- Elecció dels representants de l'estudiantat, del professorat del sector B i del Personal d’Administració i Serveis a la Junta Permanent de la Facultat  
- Reducció de 20 places d'accés al Grau d'Història per implantació del Grau en Història, Política i Economia el curs 2021-2022  
- Extinció del MU en Arqueologia Clàssica   
- Fitxa PIMPEU del MU en Arqueologia Clàssica   
- Informe de gestió del degà 2020
- Presentació del degà 2020
- Informe del degà 2020

Acta de la Junta de Facultat 19/12/2019
Informe del degà 2019
Presentació del degà 2019
- Acord places professorat agregat
- Manual del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres

Acta de la Junta de Facultat 20/12/2018
Informe del degà 2018
Presentació del degà 2018
- Acord places professorat agregat

Acta de la Junta de Facultat 19/03/2018
- Elecció de degà

Acta de la Junta de Facultat 19/12/2017
Tribunal Places
Candidatures
Informe del degà 2017
Presentació del degà 2017

Acta de la Junta de Facultat 19/12/2016

Acta de la Junta de la Facultat 17/03/2016
Informe del degà 2016
Presentació del degà 2016

Acta de la Junta de la Facultat 03/12/2015
Informe del degà 2015
Presentació del degà 2015

Acta de la Junta de la Facultat 25/02/2015

Acta de la Junta Permanent. 19/03/2024
Acta de la Junta Permanent. 14/02/2024
Acta de la Junta Permanent. 23/11/2023
Acta de la Junta Permanent. 09/11/2023
Acta de la Junta Permanent. 26/09/2023
Acta de la Junta Permanent. 31/05/2023
Acta de la Junta Permanent. 10/05/2023
Acta de la Junta Permanent. 18/04/2023
Acta de la Junta Permanent. 09/03/2023
Acta de la Junta Permanent. 15/02/2023
Acta de la Junta Permanent. 17/01/2023
Acta de la Junta Permanent. 26/10/2022
Acta de la Junta Permanent. 17/06/2022
Acta de la Junta Permanent. 16/05/2022
Acta de la Junta Permanent. 05/05/2022
Acta de la Junta Permanent. 25/04/2022
Acta de la Junta Permanent. 17/03/2022
Acta de la Junta Permanent. 25/02/2022
Acta de la Junta Permanent. 03/02/2022
Acta de la Junta Permanent. 30/11/2021
Acta de la Junta Permanent. 13/10/2021

Acta de la Junta Permanent. 16/09/2021
- Membres comissions places professorat
- Fitxes PIMPEU de reverificació dels títols: Grau en Arqueologia, MU en Desafiaments de la Filosofia Contemporània. Una Perspectiva des de l’Ètica de la Cura, MU en Història Contemporània, MU en Estudis Teatrals.

Acta de la Junta Permanent. 2/09/2021
- Membres comissions places professorat

Acta de la Junta Permanent. 15/07/2021
- Modificacions en el calendari acadèmic 2021/22
- Pressupost 2021
- Comissions per a la reverificació de títols de la Facultat

Acta de la Junta Permanent. 20/05/2021
- Membres comissions places professorat
- Reverificació del MU en Arquelogia Clàssica
- Calendari acadèmic del curs 2021-22
- Tancament de pressupost de l'any 2020
- Calendari del marc VSMA 2021-22

Acta de la Junta Permanent. 15/04/2021
- Membres comissions places professorat
- Retiment de comptes del període 2015-2021 de mandat del degà
- Canvi d'estudis: Oferta de places i criteris d'admissió
- Convalidació d'estudis estrangers: Oferta de places i criteris d'admissió

Acta de la Junta Permanent. 07/04/2021

Acta de la Junta Permanent. 04/02/2021
- Representants dels estudiants a la Comissió d'Ordenació Acadèmica
- Convocatòria d'eleccions a degà o degana de la Facultat
- Aprovació de les memòries de grau: Filologia i Cultura Franceses, Estudis d'Anglès i Català, Estudis d'Anglès i Espanyol, Estudis de Català i Espanyol
- Informe de Seguiment del Centre 2019-2020

Acta de la Junta Permanent. 03/12/2020
- Extinció per reverificació:
    - Grau en Estudis Anglesos
    - MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
    - MU en Estudis Territorials i de la Població  
- Fitxes PIMPEU de Màsters ERASMUS-Mundus (Lingüística Romànica Teòrica i Experimental; ACTES: Arts, Création Transversale et Societé)
- Membres comissions places professorat
- Aprovació dels processos i informes de la revisió del SGIQ
- Ratificació dels acords presos en anteriors sessions
- Model de finançament de bibliografia docent de la Biblioteca d'Humanitats
- Criteris per a l'assignació de càrrecs de gestió de la Facultat de Filosofia i Lletres
- Adaptació del Reglament del Servei de Tractament de la Parla i el So

Acta de la Junta Permanent. 22/09/2020
- Fitxes PIMPEU de reverificació dels graus: Estudis d’Anglès i Català/Clàssiques/Espanyol/Francès, Estudis de Català i Espanyol i Filologia i Cultura Franceses
- Elecció dels membres de la Comissió d'Igualtat de la Facultat
- Membres comissions places professorat
- Calendari i criteris de modificació de matrícula 2020-2021
- Calendari de la convocatòria d'eleccions a la Junta de Facultat

Acta de la Junta Permanent. 01/07/2020
- Membres comissions places professorat
- Calendari acadèmic 2020-2021
- Tancament del pressupost 2019
- Pressupost 2020

Acta de la Junta Permanent. 20/05/2020 
- Autoinforme d’acreditació de MU
- Plans Docents de Graus del curs 2020-2021
- Plans Docents de Màsters del curs 2020-2021
- Acord Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
- Modificació de les memòries de MU i Grau:
     - Modificació Grau Arqueologia
     - Modificació MU Estudis Territorials i de la Població
     - Modificació MU Frances Llengua Estrangera i Diversitat Lingúística
- Informes [de la Comissió de màster] sobre Màsters i Diplomes de Postgrau de l’Escola Adscrita EINA:
     - Màster en Disseny d’Espais: User Experience
     - Màster en Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte
     - Diploma de Postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals
     - Diploma de Postgrau en Disseny i l’Art del Jardí
- Comissions per a la reverificació de títols (2022-2023)
- Membres comissions places professorat

Acta de la Junta Permanent. 13/02/2020 
- Fitxa PIMPEU del MU ERASMUS Mundus Actes: Arts, création, transversales et société
Informe de Seguiment del Centre 2018-2019
- Acord Grau en Història, Política i Economia
- Acord Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
- Acord Grau en Estudis Anglesos
- Acord MU en Arqueologia Prehistòrica
- Acord MU en Estudis Territorials i Planejament
- Comitè d'Avaluació Interna per a la reacreditació de MU
- Calendari per a les eleccions de Junta de Facultat
- Comissió i calendari per a la Reforma del Reglament de la Facultat
- Reglament i la Comissió d'Igualtat de la Facultat

Acta de la Junta Permanent. 4/11/2019
- Mesures excepcionals de flexibilització de l'avaluació docent
- Extinció MU Antropologia Social i Cultural (CREOLE), per reverificació

Acta de la Junta Permanent. 11/10/2019 (extraordinària)
Declaració sentència

Acta de la Junta Permanent. 26/09/2019
Membres comissions places professorat
Fitxa PIMPEU: Filologia i Cultura Franceses
Fitxa PIMPEU: Estudis Anglesos
Fitxa PIMPEU: Estudis de llengua i literatura espanyoles
Fitxa PIMPEU: Història, Política i Economia
Fitxa PIMPEU: Estudis Territorials i Planejament
Fitxa PIMPEU: Màster en Arqueologia Prehistòria
Fitxa PIMPEU: Màster en Emprenedoria i Innovació Social

Acta de la Junta Permanent. 13/06/2019
Plans Docents de Graus (2019-2020)
Plans Docents de Màsters (2019-2020)
Autoinforme d'acreditació del MU en Egiptologia
Comissions de reverificació i/o creació de títols de Grau
Comissions de reverificació i/o creació de títols de Màster
Reglament de la COA
Reglament de la Comissió de Màster
Extinció del títol propi d'Estudis de Gènere

Acta de la Junta Permanent. 06/05/2019
Calendari Acadèmic curs 2019_20
Reglament de la Comissió de Qualitat Docent
Tancament del pressupost 2018
Pressupost 2019
Verificació del Grau d'Estudis Socioculturals de Gènere

Acta de la Junta Permanent. 12/02/2019
Pla de Millores ISC
Informe de Seguiment del Centre 2017-2018

Acta de la Junta Permanent. 16/10/2018
Comissió de Qualitat
Protocol Assetjament pràctiques
Fitxa PIMPEU: Ciències i Humanitats
Fitxa PIMPEU: Estudis Territorials d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina
Fitxa PIMPEU: Filologia Catalana: Estudis Literaris, Lingüística i Aplicacions Professionals
Fitxa PIMPEU: Màster Interuniversitari en Tecnologies per a l'estudi del Patrimoni i Humanitats Digitals
Fitxa PIMPEU: Màster en Antropologia Social i Cultural

Acta de la Junta Permanent. 17/09/2018
- Membres comissions places professorat
Comissions plans d'estudis

Acta de la Junta Permanent. 31/05/2018
Comissions plans d'estudis
Calendari acadèmic
   
Acta de la Junta Permanent. 12/04/2018
Adaptació de la normativa d'avaluació
Tancament del pressupost de l'any 2017

Acta de la Junta Permanent. 08/02/2018
Calendari d'eleccions a degà/ana
Informe de seguiment del Centre

Acta de la Junta Permanent. 16/10/2017
Membres comissions places professorat
- Espai Jordi Castellanos

Acta de la Junta Permanent. 07/09/2017
Membres comissions places professorat
Normativa de protocol i cerimonial de la Facultat de Filosofia i Lletres

Acta de la Junta Permanent. 26/06/2017
Convocatòria ajuts intensificació de la Docència en Anglès (AIDA)
Membres del CAI (acreditació del grau d'Humanitats)

Acta de la Junta Permanent. 08/06/2017
Calendari Acadèmic 2017/2018
Plans Docents de Graus 2017/2018
Plans Docents de Màsters 2017/2018

Acta de la Junta Permanent. 19/04/2017
Membres Comissions de Plans d'Estudis
Document marc per a la redacció de les memòries de Pla d'Estudis

Acta de la Junta Permanent. 20/03/2017
Informe de seguiment del curs 2015/2016
Informe de 2017 del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
Pressupost per a l'any 2017
Fitxa PIMPEU Grau en Globalització i Sostenibilitat (180 ETCS)
Fitxa PIMPEU Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient (240 ETCS)
Fitxa PIMPEU Grau en Ciències de l'Antiguitat (240 ETCS)
Fitxa PIMPEU BA in History, Politics & Economics (180 ETCS)
Fitxa PIMPEU Grau en Estudis de Gènere (180 ETCS)

Acta de la Junta Permanent Extraordinària. 07/11/2016

Acta de la Junta Permanent. 13/10/2016
Actuacions Estratègiques 2016-2017
Normativa de la COA. Estudis de Grau
Normativa de la COA. Estudis de Màster
Inversions Docents

Acta de la Junta Permanent. 02/06/2016
Dimensió addicional del Grau d'Arqueologia
Autoinforme per a l'acreditació d'onze títols de grau
Pla Docent per al curs 2016/2017
Procés PE3 del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Procés PE6 del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Proposta per concedir a Josep Maria Flotats el Doctorat Honoris Causa
Normativa sobre canvis de grup i d'assignatura
Declaració en relació amb la situació del PAS funcionari interí i el PAS laboral de suport a la recerca

Acta de la Junta Permanent. 28/04/2016
Informe de Seguiment del curs 2014/2015
Calendari acadèmic 2016/2017
Pressupost per a l'any 2016
Declaració en relació al professorat interí

Acta de la Junta Permanent. 19/10/2015
SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres
Autoinforme per a l'acreditació
Màster universitari en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Màster Oficial- Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Acord sobre mesures per assegurar la salubritat del vestíbul d'accés als depts. de prehistòria i d'antropologia i els espais i serveis sota la sala de revistes
Concurs de places de Professorat Agregat Ciències de l'Antiguitat
Concurs de places de Professorat Agregat Filologia Espanyola
Concurs de places de Professorat Agregat Història Moderna i Contemporània

Acta de la Junta Permanent. 02/06/2015
Calendari acadèmic del curs 2015-2016
Pressupost de la Facultat de Filosofia i Lletres

Acta de la Junta Permanent. 30/01/2015

Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 09/09/2019
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 05/06/2019
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 30/04/2019
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 19/03/2019
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 13/11/2018
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 24/05/2018
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 22/03/2018
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 26/02/2018
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 11/12/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 26/10/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 29/05/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 06/04/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 28/03/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 15/02/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 19/01/2017
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 22/09/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 04/07/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 30/05/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 14/03/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 25/01/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 15/01/2016
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 24/11/2015
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 01/07/2015
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 26/05/2015
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 14/04/2015
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 24/03/2015
Acta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. 12/02/2015

Acta de la Comissió de Màster. 24/10/2023
Acta de la Comissió de Màster. 31/05/2023
Acta de la Comissió de Màster. 27/04/2023
Acta de la Comissió de Màster. 06/03/2023
Acta de la Comissió de Màster. 09/11/2022
Acta de la Comissió de Màster. 30/05/2022
Acta de la Comissió de Màster. 07/04/2022
Acta de la Comissió de Màster. 26/10/2021
Acta de la Comissió de Màster. 28/09/2021
Acta de la Comissió de Màster. 25/05/2021
Acta de la Comissió de Màster. 05/05/2021
Acta de la Comissió de Màster. 08/02/2021
Acta de la Comissió de Màster. 22/12/2020
Acta de la Comissió de Màster. 04/11/2020
Acta de la Comissió de Màster. 27/02/2020
Acta de la Comissió de Màster. 03/12/2019
Acta de la Comissió de Màster. 09/09/2019
Acta de la Comissió de Màster. 18/06/2019
Acta de la Comissió de Màster. 25/04/2019
Acta de la Comissió de Màster. 19/03/2019
Acta de la Comissió de Màster. 10/01/2019
Acta de la Comissió de Màster. 03/12/2018
Acta de la Comissió de Màster. 02/07/2018
Acta de la Comissió de Màster. 10/05/2018
Acta de la Comissió de Màster. 04/04/2018
Acta de la Comissió de Màster. 23/02/2018
Acta de la Comissió de Màster. 17/01/2018
Acta de la Comissió de Màster. 01/12/2017
Acta de la Comissió de Màster. 07/06/2017
Acta de la Comissió de Màster. 08/03/2017
Acta de la Comissió de Màster. 28/09/2016
Acta de la Comissió de Màster. 13/07/2016
Acta de la Comissió de Màster. 13/04/2016
Acta de la Comissió de Màster. 16/03/2016
Acta de la Comissió de Màster. 24/11/2015
Acta de la Comissió de Màster. 13/11/2015
Acta de la Comissió de Màster. 01/07/2015
Acta de la Comissió de Màster. 13/05/2015
Acta de la Comissió de Màster. 22/04/2015
Acta de la Comissió de Màster. 24/03/2015
Acta de la Comissió de Màster. 02/03/2015