Eleccions a la Junta de Facultat

La  degana, Margarita Freixas Alás, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions dels representants de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del dia 15 de novembre i les 16h del dia 16 de novembre de 2023.

En aquestes eleccions s'ha de renovar el 100% dels representants de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb el calendari electoral que s'especifica en l'annex 1 i la distribució de representants que pertoca, que consta també a l'annex 1. Les previsions específiques dels aspectes organitzatius es recullen a l'annex 2.

Els documents de la resolució i dels annexos són els següents:


CENSOS ELECTORALS


CANDIDATURES


VOTACIÓ

  • Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica des del dia 15 de novembre de 2023 a les 10h fins 16 de novembre de 2023 a les 16h. Per votar es podrà fer a través d'aquesta web

  • Proclamació dels resultats
  • Reclamacions als resultats provisionals: 17 al 20 de novembre de 2023