Estructura administrativa

Per tal de garantir el suport a la docència i a la recerca que es fa a la Facultat, el centre compta amb el personal d'administració i serveis. Es tracta d'un col·lectiu d'aproximadament cent quinze persones que porten a terme la seva tasca en diferents àmbits de suport administratiu i tècnic a la Facultat.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Gestió acadèmica
Gestió econòmica
Departaments de la Facultat
Biblioteca d'Humanitats
Suport Logístic i Punt d'Informació
Servei d'Informàtica Distribuïda
Gestió de Qualitat Docent
 

 

Administrador de Centre: José Luis Costa
Secretària: Anna Tomàs Alonso

93.581.21.85
ad.lletres.psicologia@uab.cat

Gestió Acadèmica: José Antonio Bonilla
93.581.17.58
ga.lletres@uab.cat

Gestió Econòmica: Laura Assens Montull
93.581.34.16
ge.lletres.psicologia@uab.cat

Gestió de Qualitat: Núria Lleonart Santanach
93.581.41.15
 qualitat.lletres@uab.cat

Servei d'Informàtica Distribuïda: Pedro Galán de Miguel
93.581.24.48
sid.lletres@uab.cat

Biblioteca d'Humanitats: Ana Escañuela Barradas
93.581.17.63
bib.humanitats@uab.cat

Suport Logístic i Punt d'Informació: Antonio Chaves Aguilar
93.581.11.58
slipi.lletres.psicologia@uab.cat

La Facultat està oberta des de les 8 fins a les 22 h de dilluns a divendres

Setmana Santa i Nadal: de les 8 fins a les 21 h (dies laborables)

Juliol: de les 8 fins a les 20 h (dies laborables)

Agost
del 3 al 16: de les 8 fins a les 14 h (dies laborables)
del 17 al 31: de les 8 fins a les 20 h (dies laborables)