Gestió de Qualitat Docent

Gestió de Qualitat Docent

La Gestió de Qualitat Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres, treballa de manera coordinada amb els diferents àmbits del centre i amb l’Oficina de Qualitat Docent.

Col·labora i ofereix el seu suport tècnic en la implementació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat seguint la política global de l’Equip de Govern i el Pla estratègic de la Facultat per tal d’assegurar la qualitat de l’oferta formativa.

Organitza, coordina, duu a terme i fa el seguiment dels processos relacionats amb la verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions de grau, màsters universitaris i mínors de la Facultat (marc VSMA).

Dona suport en l’avaluació i el control de la qualitat de l’activitat docent, la satisfacció dels agents d’interès sobre l’actuació docent i l’oferta formativa de la Facultat.

Col·labora en l’elaboració, coordinació i seguiment de les guies docents i el desenvolupament i implantació del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre.

A més, dona suport tècnic i participa com a membre de la Comissió de Qualitat de la Facultat.

 

Gestió de Qualitat Docent la Facultat de Filosofia i Lletres

 Núria Lleonart Santanach - Gestora de Qualitat

 Cristina Balaguer Escriche - Administrativa Responsable de Qualitat

Edifici B. B9/140. Carrer de la Fortuna
93.581.41.15
 qualitat.lletres@uab.cat