Suport logístic i Punt d'Informació

Horari
De setembre a juny, la Facultat està oberta des de les 8 fins a les 21 h de dilluns a divendres
Setmana Santa i Nadal: tancada
Juliol: de les 8 fins a les 20 h (dies laborables)
Agost: de l’1 al 3 i del 25 al 31: de les 8 a les 20h.

Serveis que t'interessen
Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) per a les qüestions següents:
- Emergències
- Farmaciola
- Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
- Informació sobre els horaris de classes i activitats
- Informació de les activitats a l'Escola i a altres centres de la UAB
- Avaries a les instal·lacions o al mobiliari
- Lliurament de la documentació de Matrícula
- Lliurament dels justificants d'exàmens (al professorat)
- Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol·licitud dels professors)
- Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
- Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
- Tramitació dels avisos d'absència del professorat
- Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
- Suport a la docència
- Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat
- Reserva d'espais i d'aules per a activitats no docents i material tècnic (per al personal autoritzat)

Telèfon d'Emergències (Seguretat Campus): 93 581 25 25