Presentació

Un campus saludable i sostenible

Vídeo Promocional Camina la UAB

"La promoció de la salut i la sostenibilitat porta a la Universitat cap a l’excel·lència de la docència i la recerca, millorant la seva imatge pública, el perfil de la universitat, el benestar dels estudiants, del personal de serveis i de les seves condicions de vida."
 

Una universitat compromesa

El Campus Saludable i Sostenible (Campus SIS) és un projecte que engloba dos plans, el Campus Saludable i el Campus Sostenible. Ambdós van adreçats a totes les persones que estudien i treballen a la Universitat. Inclouen 70 actuacions amb un elevat grau de transversalitat, que tenen com a missió millorar la salut de la comunitat universitària promovent entorns i hàbits per a un estil de vida saludable, i assolir una Universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El Pla de campus saludable s'inspira en els principis i els valors de la UAB, en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la proposta d'actuació de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (US.CAT), a la qual es va adscriure la UAB el març de 2010. Millorar la salut de la comunitat universitària i promoure entorns i hàbits d'estil de vida saludables són els objectius del Pla.

Els antecedents del Pla de campus sostenible són els plans d'acció per a la sostenibilitat de la UAB que, d'ençà de l’any 2002, s'han implementat a la Universitat i donen continuïtat al procés d'Agenda 21 iniciat l'any 1999. Té com a referència el Pla de sostenibilitat de la UAB per a 2013-2017 (PSUAB), que integra plans sectorials com ara el de mobilitat, el d'energia o el de residus. Disminuir les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle generades per la UAB i assolir una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient són els objectius i la missió del Pla.

Pla Campus Saludable i Sostenible 2018-2022 (PDF)