Prevenció

img_prevencio_capcalera


El Pla de prevenció de riscos laborals (PPRL) és l'eina mitjançant la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa dins del seu sistema general de gestió d'acord a la implementació de la política de prevenció de riscos laborals.

Pla de prevenció a la UAB (PDF, 0,88MB)
Declaració de cultura preventiva (PDF, 0,23MB)
Document de responsabilitats (Acord 54/2007 del Consell de Govern de 19/12/2007) (PDF, 0,62MB)
Política per a la dignitat de les persones (PDF, 0,24MB)
Memòria de l'Activitat Preventiva 2019 (PDF, 0,24MB)
Adjudicació Servei de Prevenció Aliè (PDF, 0,16MB)