• UABDivulga
07/2008

Alan Berliner, documentalista

"Les millors pel·lícules ens plantegen preguntes sobre la nostra identitat"

El director de cinema Alan Berliner és un dels documentalistes nordamericans més destacats de l'actualitat. Especialista del muntatge i de l'ús de material d'arxiu (a The Family Album, va utilitzar exclusivament fragments de pel·lícules casolanes alienes), s'ha destacat indagant la naturalesa de les relacions familiars i, als seus últims films, ha desenvolupat un innovador cinema en primera persona on ell mateix i la seva família tenen el protagonisme. Ha rebut premis i distincions arreu del món i la seva obra ha estat revisada en diverses retrospectives al Museu d'Art Modern de Nova York (MOMA) i a diferents festivals internacionals. Berliner va presentar la seva última pel·lícula, Wide Awake, a la sala de cinema de la Plaça Cívica, i va impartir una classe magistral en el marc de la tercera edició del Premi de Cinema Assaig de la UAB.

El director de cinema Alan Berliner �s un dels documentalistes nordamericans m�s destacats de l'actualitat. Especialista del muntatge i l'�s de material d'arxiu (a The Family Album, va utilitzar exclusivament fragments de pel�l�cules casolanes alienes), s'ha destacat indagant la naturalesa de les relacions familiars i, als seus �ltims films, ha desenvolupat un innovador cinema en primera persona on ell mateix i la seva fam�lia tenen el protagonisme.

Ha rebut premis i distincions arreu del m�n i la seva obra ha estat revisada en diverses retrospectives al Museu d'Art Modern de Nova York (MOMA) i a diferents festivals internacionals.

- Qu� �s, per a vost�, el cinema d'assaig?

- Qualsevol film. Les millors pel�l�cules ens plantegen preguntes sobre la nostra identitat: qui som, d'on venim, qu� podem ser. De la pantalla en fan una finestra a les nostres vides. A vegades, ens parlen sobre com viuen les persones i sobre com els humans interactuen entre ells. D'altra banda, la majoria de les bones pel�l�cules converteix la pantalla en un mirall i fa que l'espectador s'observi a ell mateix i s'interrogui. Les bones pel�l�cules han de fer que et preguntis com veus el m�n i "com hi encaixes".

- Es parla tamb� d'un esva�ment de la frontera entre el cinema documental i el cinema de ficci�.

- M'agrada establir ponts i connexions entre les coses i crear formes h�brides i maneres diferents d'explicar hist�ries. �s un repte molt estimulant i requereix molta reflexi�. Es tracta de combinar coses que mantenen els seus l�mits (les seves formes documentals, narratives, de ficci�...), per�, a la vegada, obren la possibilitat d'una tercera cosa, quelcom que no hem vist encara o que no ha estat realment compresa. El benefici d’aix� �s que ens fa repensar les maneres de narrar. Esborrant aquestes fronteres, es posen en q�esti� elements de la vida i de la societat que creiem tenir apamats. Aix� �s el que espero de les noves formes cinematogr�fiques.

- Creu que aquestes noves din�miques estan penetrant en el cinema nordameric�?

- S�, �s clar. Per� ja no penso en el cine nordameric�, sin� en el cinema mundial. El que millor fa Hollywood �s un cert tipus de blockbusters. Per�, m�s enll� d'aix�, busquis on busquis, hi ha molts exemples d’altres pel�l�cules que s'estan veient per tot arreu -a Cannes, al New York Film Festival, al Sundance Film Festival...-, de les que es parla molt i que estan guanyant premis. Fins i tot s�n exhibides als cinemes. S'est� produint una mena de globalitzaci� en el millor sentit: cultures i veus que estan trencant les seves fronteres.

- La seva obra ha estat exposada al MOMA. Els museus, s�n un nou espai adequat per a la projecci� de pel�l�cules o, al menys, d'un cert tipus de cinema-art?

- M'agrada que les meves pel�l�cules siguin vistes en un context art�stic. He fet tamb� escultures i instal�lacions, i poso les meves pel�l�cules dins d'aquest context. Aix� �s com sempre m'he vist a mi mateix: com alg� que ve d'un bagatge art�stic. Per a mi, exhibir les meves pel�l�cules als museus �s especialment gratificant perqu� �s el mitj� al qual realment pertanyo. I, si he de ser sincer, hi ha nom�s un problema en exhibir una pel�l�cula en un museu: els visitants d'un museu estan "programats". Tu vas a un museu i veus, per exemple, una pintura; hi empres un temps amb ella i despr�s vas a veure una altra, i despr�s una altra, i una altra, etc. Quan la gent no va a un museu espec�ficament per veure una pel�l�cula, li resulta dur emprar una hora o una hora i mitja en la projecci�. Per aix�, sovint, quan s'exhibeix una pel�l�cula en un museu, hi ha gent que va entrant i sortint de la sala. Els curtmetratges s�n m�s adients.

- Vost� va afirmar en una entrevista que les imatges de les pel�l�cules casolanes s�n "mentida" perqu� mostren una imatge falsa de la fam�lia en la qual no hi ha conflictes ni dolor. Les seves pel�l�cules busquen aquesta veritat que no es veu a les home movies convencionals?

- Ho intento. Vaig fer un film titulat The Family Album a partir de pel�l�cules casolanes dels anys 20, 30 i 40. Durant una �poca, vaig veure m�s pel�l�cules casolanes que ning� al m�n, i nom�s vaig veure una persona plorant. Nom�s un cop. Hi ha m�s del que veuen els ulls a les imatges d’una pel�l�cula casolana: hist�ries que hi ha darrera de les imatges, fora de camp. Hi ha tota una branca de la psicologia anomenada "fototer�pi"”. Per exemple, la manera com la gent es situa enfront de la c�mera -qui es posa al centre, com els fills formen un cercle al voltant- revela qui �s el centre de poder a la fam�lia, si hi ha amor, etc. Les pel�l�cules s�n m�s espont�nies perqu� capten la realitat d'una manera m�s fortu�ta. Intento que les meves pel�l�cules siguin honestes amb ells, que reflecteixin com vivien. A vegades, el que veiem �s lleig; d'altres �s divertit... Per� sempre �s quelcom que ens fa pensar qui som i com vivim.

- Per qu� va decidir passar dels collages, a partir de material ali�, a fer pel�l�cules sobre vost� mateix i el seu entorn familiar?

- Mai abans m'ho havia plantejat. Quan vaig fer The Family Album, la gent em va considerar, en certa manera, un expert en la fam�lia. Em va sorprendre; �s una posici� interessant. Per� vaig pensar: "no pots ser un expert en la fam�lia sense ser-ho en la teva pr�pia fam�lia". Setze anys abans de que acab�s The Family Album , el meu avi havia mort quan estava escrivint la seva autobiografia. Havia deixat, a l’oficina del meu oncle, caixes i caixes que ning� no havia tocat mai. M'agrada treballar amb coses trobades (imatges, paraules, sons...). Aix� que vaig dir-me: "deixa'm obrir les caixes i fer una pel�l�cula sobre el meu avi i a veure qu� succeeix". Em va semblar trobar un tresor de materials magn�fics per fer una pel�l�cula sobre la meva fam�lia.

- Jean-Luc Godard va dir que el pla �s "una q�esti� moral". On creu que es situa aquesta dimensi� moral: al rodatge, al muntatge o en ambd�s?

- Absolutament en ambd�s. Res no existeix fora d'un context. Quan captes imatges del m�n amb la c�mera, est�s ometent alguna cosa. Est�s "fent" una realitat, emmarcant-la. Prens decisions i fas eleccions morals i �tiques. Ho fas tamb� despr�s, quan agafes una imatge i la col�loques dins del flux d'una pel�l�cula, la "recontextualitzes". A vegades, unes imatges que van ser captades per un motiu s�n utilitzades per un altre diferent. Hi ha molt poder en la manipulaci�, en l'acte de produir imatges, en juxtaposar-les i en narrar amb elles.

- Per acabar, voldria demanar-li la seva opini� sobre la idea que hi ha actualment sobre la mort del cinema. Estem en un moment d'extinci� o de renovaci�?

- Crec que res no est� morint, sin� canviant. Hi ha noves c�meres m�s petites, noves taules de muntatge, etc. Tot s'est� tornant m�s manejable, m�s adaptable a les possibilitats de cadasc�. Ara hi ha m�s persones que fan pel�l�cules i que es consideren realitzadors. De fet, la paraula "film" s'est� convertint en un terme gen�ric. Tamb� la distribuci� a trav�s d'Internet transformar� la producci� medi�tica. You Tube ha propiciat que qualsevol persona pugui fer alguna cosa i mostrar-la p�blicament. Res no ha mort; potser nom�s estan morint alguns vells valors. Per�, m�s que morint, estan mutant en noves formes. La tecnologia �s cada cop m�s sofisticada, per� la utilitza cada cop m�s gent, i gent m�s jove. Una pel�l�cula ja no �s quelcom que fa una altra gent, sin� quelcom que pot fer qualsevol a casa seva, a la seva manera. Ja veurem qu� passa. �s un final obert.

Entrevista: Lucas Santos

 
View low-bandwidth version