• UABDivulga
15/07/2019

BIOCON-CO2: reutilitzar el diòxid de carboni (CO2)

reutilitzar el co2
Cada vegada més, l’activitat humana produeix un increment exponencial dels nivells de diòxid de carboni (CO2), que contribueix a l’escalfament global. BIOCON-CO2, un nou projecte finançat per la Unió Europea i on hi participa la UAB, pretén convertir el CO2 produït per la indústria en compostos de valor afegit mitjançant processos biològics. D’aquesta manera, s’aspira a una millora en l’eficiència energètica, una reducció de l’escalfament global i una economia circular més sostenible.

Un nou projecte de recerca finançat per la UE (H2020) dotat amb 7 milions d’euros ha començat recentment amb l’objectiu de donar suport al lideratge de la UE en el desenvolupament de tecnologies de reutilització de diòxid de carboni (CO2). BIOCON-CO2 té com a finalitat reutilitzar l’excés de CO2 produït a la indústria metal·lúrgica, cimentera i elèctrica per crear compostos químics i plàstics de valor afegit. Això es podrà assolir gràcies al desenvolupament de diferents tècniques de conversió que requereixen poca demanda energètica basades en sistemes biològics, com són microorganismes anaerobis, aerobis i enzims, per produir productes químics com àcids i alcohols. El CO2 es un gas d’efecte hivernacle present a l’atmosfera terrestre el qual contribueix a l’escalfament global. Al llarg del temps els nivells naturals de CO2 han anat fluctuant. Tot i això, l’activitat humana ha donat lloc a un increment exponencial en els nivells de gasos d’efecte hivernacle causat, principalment, per la crema de combustibles fòssils necessaris per a l’activitat industrial. Actualment  la reutilització de CO2 industrial mitjançant processos biològics és una de les tecnologies més prometedores per reduir les emissions de CO2 de font antropogènica. La reutilització de CO2 es basa en la transformació de CO2 generat per la activitat industrial en compostos de valor afegit, contribuint així a favor de la causa en contra de l’escalfament global. Mitjançant la captura i la utilització de CO2 per produir productes químics i plàstics potencialment comercials, no només es pretén contribuir a reduir la dependència de la UE dels combustibles fòssils, sinó que també té com a finalitat la millora de l’eficiència energètica de la industria química. D’aquesta manera, abordar el repte del CO2 genera oportunitats per a promoure la innovació així com una economia circular més sostenible.

La UAB té un paper clau dins del projecte BIOCON-CO2. El grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada i la Planta Pilot de Fermentació del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental s’encarregarà de la producció d’àcid làctic a partir de CO2 utilitzant un sistema multi-enzimàtic en cascada. El grup també utilitzarà aquest hidroxiàcid com a monòmer per a la síntesi enzimàtica d’àcid polilàctic (PLA), un polímer termoplàstic i biodegradable d’utilitat per a aplicacions biològiques i mèdiques.


To learn more about the BIOCON-CO2 project and its progress, or for any press queries, please contact Marieke Reuver, AquaTT Programme Manager (Email: BIOCON-CO2@aquatt.ie Tel: +353 1 644 9008).

Marina Guillén
Grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

This project has received funding from the European Union’s H2020 research and Innovation programme under Grant agreement n° 761042 (BIOCON-CO2). This output reflects the views of only of the author (s), and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
View low-bandwidth version