• UABDivulga
18/04/2018

Com i per què flueixen (o no) els fluxos d'aigua virtual en Palestina?

Israel controla els fluxos d'aigua virtual en Palestina
La professora del Departament d'Economia de la Universitat Pablo de Olavide María Jesús Beltrán i l'investigador ICREA del ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona Giorgos Kallis han analitzat com i per què els fluxos d'aigua virtual (AV) -la que es necessita per generar un producte- estan condicionats per l'evolució de les relacions polític-econòmiques entre Israel i Palestina. L'aplicació dels acords d'Oslo de 1993 ha resultat en el control israelià sobre el comerç en Palestina i sobre els fluxos d’AV, especialment en productes agrícoles, conclouen.

L'Aigua  Virtual (AV) es defineix com la quantitat d'aigua que ha estat necessari fet servir per generar un producte. L'indicador d’AV assoleix tot el seu potencial quan es relaciona amb el comerç, facilitant informació dels fluxos d’AV entre països o regions. Així, es pot parlar de l'aigua virtual exportada i l'aigua virtual importada a través de l'aigua que ha calgut per produir els productes comercialitzats.
 
Molts dels treballs realitzats sobre els fluxos d’AV entre països se centren a quantificar aquests fluxos de forma descontextualitzada, de manera que no mostren quins són els factors institucionals, socials, polítics, geogràfics i mediambientals; i quines són les relacions de poder que afecten els fluxos d'AV.

Aquest treball inclou una anàlisi del context polític, econòmic i institucional del conflicte palestí-israelià. El punt de partida és l'anàlisi dels Acords d'Oslo signats el 1993 entre Palestina i Israel, considerats un punt crucial en la història d'aquestes dues regions. Les “regles del joc” que es van definir als acords d'Oslo afecten, entre altres aspectes, la gestió d'aigua i la producció agrícola a Palestina, l'accés a la terra i la llibertat de moviment dels palestins i les relacions comercials entre Palestina i Israel.

L'anàlisi de dades secundàries i d'entrevistes realitzades durant el període de treball de camp a Palestina permeten analitzar les estimacions d’AV aportats en aquest article per poder respondre a la pregunta: Com i per què flueixen (o no flueixen) els fluxos de AV en Palestina?
 
Les estimacions quantitatives de fluxos d’AV que s'analitzen són els següents:
 
1.- Els fluxos comercials en termes d'aigua dels principals productes agrícoles produïts als Territori Palestins Ocupats en el període 1997-2013.
 
2.- Anàlisi comparativa de les importacions i exportacions d’AV agrícola per persona a Palestina i als països adjacents: Israel, Jordània i Egipte.
 
Aquestes dades empíriques són examinades de manera contextualitzada per mostrar com els fluxos d’AV estan condicionats per l'evolució de les relacions polític-econòmiques entre Israel i Palestina des de la signatura dels acords d'Oslo fins a l'actualitat.
 
Els principals resultats aportats per aquest treball mostren que l'aplicació dels Acords d'Oslo ha donat com resultat el control israelià sobre el comerç a Palestina i sobre els fluxos d'aigua virtual, especialment en productes agrícoles. L'economia de Palestina està integrada i és depenent de l'economia Israeliana, per la qual cosa Israel és el primer soci comercial de Palestina pel que fa a fluxos d'aigua virtual. Així, aquest article aporta dades empíriques contextualitzades que mostren que no únicament els fluxos d'aigua real i l'accés a l'aigua a Palestina estan sota el control de l'estat israelià, sinó també el comerç i l'accés als fluxos d'aigua virtual en forma de productes agrícoles.
 
Aquest article es basa en la recerca realitzada pels dos autors dins del projecte europeu ENTITLE; the European Network of Political Ecology, coordinat per Giorgos Kallis des del ICTA-UAB. La versió completa d'aquest article ha estat publicada en la revista Ecological Economics.

María Jesús Beltrán;
Departament d'Economia
Universitat Pablo de Olavide
mjbeltran@upo.es

Giorgos Kallis
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
georgios.kallis@uab.cat

Referències

María J.Beltrán, Giorgos Kallis. How Does Virtual Water Flow in Palestine? A Political Ecology Analysis. Ecological Economics Volume 143, January 2018, Pages 17-26. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.036

 
View low-bandwidth version