• UABDivulga
28/01/2016

Desenvolupen una depuradora urbana capaç de generar energia

Depuradora urbana
Investigadors del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental coordinaran un projecte del programa LIFE de la UE per tal de comprovar que és possible depurar les aigües residuals urbanes tot generant energia. Es tracta del primer projecte d’aquest programa que coordina la UAB.

L’objectiu del projecte, encapçalat pels professors Julián Carrera, Maria Eugenia Suárez-Ojeda i Julio Pérez, és redissenyar radicalment les plantes de tractament d’aigües residuals per tal d’aconseguir la producció d’energia sense afectar el seu rendiment de depuració o, fins i tot, millorant-lo. Les depuradores actuals requereixen, com a mínim, un consum anual d’energia d’entre 8 i 15 kWh per habitant, per tal de complir amb les exigències legals de descàrrega d’efluents, en termes de matèria orgànica, nitrogen i fòsfor. Això implica unes emissions de gasos d’efecte hivernacle considerables i un cost econòmic significatiu. Eliminar aquest cost implicaria un estalvi d’entre 500 i 1000 milions d’euros l’any per als països de la UE.

El projecte SAVING-E pretén demostrar, a escala pilot i amb aigües residuals reals, que el balanç energètic d’una depuradora urbana es pot millorar tant a elevades com a baixes temperatures, fins als 10oC que caldrien per poder desenvolupar el procés en països nòrdics, tot arribant a una producció energètica anual de 9 kWh per habitant.

Aquesta nova depuradora utilitzarà tota la matèria orgànica present a l’aigua residual per produir biogàs que és un gas combustible format fonamentalment per metà i que es pot usar per a obtenir calor i electricitat. D’altra banda, el nitrogen de l’aigua residual s’eliminarà de manera autòtrofa, és a dir, sense necessitat de matèria orgànica, mitjançant una nova tecnologia basada en dues etapes biològiques (un reactor aeròbic de nitritació parcial i un reactor anammox). Els científics preveuen que aquesta nova tecnologia reduirà significativament els costos d’aeració en comparació a les actuals depuradores urbanes.

“El repte tecnològic que suposa poder depurar les aigües residuals urbanes tot generant energia de forma neta és apassionant. Amb el projecte LIFE-SAVING-E tenim l’oportunitat d’aconseguir-ho. Esperem estar en disposició d’implementar aquesta innovadora tecnologia de depuració a escala real en 3 o 4 anys”, destaca el professor de la UAB Julián Carrera.

Els investigadors pertanyen al grup de recerca GENOCOV del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, amb vint anys d’experiència en la recerca sobre el tractament d’aigües. El projecte LIFE14 ENV/ES/000633 – LIFE SAVING-E “Two-Stage Autotrophic N-remoVal for mainstream sewaGe trEatment” compta amb la participació de Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Plataforma Tecnològica Europea per a l’Aigua (WssTP), i compta amb un pressupost total de 1.169.068 €, del qual la Unió Europea aporta el 58%.
 
Programa LIFE
El programa LIFE es l’únic instrument de finançament de la Unió Europea dedicat exclusivament al medi ambient. L’objectiu general fins al 2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a la consecució dels objectius de l’estratègia Europa 2020, així com a les estratègies rellevants per al clima i el medi ambient.

 
View low-bandwidth version