• UABDivulga
07/05/2021

El Dia Internacional de la Llum a Espanya: una perspectiva de tres anys

DIL

L'any 2017 la UNESCO va declarar el 16 de maig Dia Internacional de la Llum (DIL), amb l’objectiu de crear un dia en què es donés a conèixer la importància de la tecnologia basada en la llum per al benestar de la humanitat. La seva celebració s'ha fonamentat des de llavors en l'organització de diferents activitats per promoure la seva rellevància i atreure els joves estudiants cap a les carreres de ciències i enginyeries. En aquest article, membres del comitè espanyol del DIL fan una descripció resumida de la celebració dels anys 2018, 2019 i 2020, i introdueixen la quarta edició, que se celebrarà a Terrassa del 12 al 15 de maig de 2021.

El 16 de maig de 2021 celebrarem el quart Dia Internacional de la Llum a Espanya

*Aquest article és un resum del que s'explica amb més detall a l'original [1]

La UNESCO va declarar l'any 2017 que el 16 de maig de cada any se celebraria el Dia Internacional de la Llum a partir de 2018. Els objectius d'aquesta declaració van ser promoure activitats que facilitessin una apreciació global del paper crucial que la llum i les tecnologies basades en la llum juguen en la vida dels ciutadans a escala mundial en àrees com la ciència, la medicina, les comunicacions, la tecnologia, la cultura, l'educació, el desenvolupament sostenible i les tecnologies integrades, tal i com s'explica a la pàgina web internacional de l'IDL.

El comitè espanyol del Dia Internacional de la Llum (DIL) es va constituir el 2017, com a continuació del comitè de l'Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum (2015). En aquest comitè participen socis que representen els àmbits acadèmic, científic i industrial que a Espanya estan relacionats amb la llum i les tecnologies basades en la llum. Aquest comitè intenta promoure i disseminar les activitats relacionades amb el DIL, que es descriuen a la pàgina web del Comitè espanyol.

Després de tres anys consecutius de celebrar el DIL a Espanya, algunes activitats han quedat consolidades, i en particular l'organització d'un acte central. Després dels actes centrals organitzats amb gran èxit a la Universidad Complutense de Madrid el 2018 i a la Universidade de Santiago de Compostela el 2019, es va aprovar que l'acte central del 2020 fos organitzat a la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a Terrassa. Però a causa del confinament imposat per la pandèmia Covid-19 aquest acte i algunes altres activitats van ser cancel·lades. Els membres del comitè organitzador d'aquest acte central, presidit per la Dra. Elisabet Pérez, van voler donar un èmfasi especial a la Llum, la Visió i la Salut Visual, atès que l'any 2020 coincideix amb la nomenclatura 20/20, que s'usa per a designar l'agudesa visual normal en els exàmens comuns de la visió. El compromís dels organitzadors continuava i va ajudar al fet que l'acte central de 2020 es posposés un any i s'adaptés a les condicions que imposés la pandèmia. La imatge que es mostra en aquest resum correspon a l'anunci de l'acte central del DIL que tindrà lloc aquest any 2021 del 12 al 15 de maig.

Quan l'acte central de 2020 es va cancel·lar, els organitzadors locals van promoure un concurs fotogràfic, que va tenir lloc del 10 al 20 de maig de 2020, per mitjà d'Instagram. Diverses entitats, companyies i investigadors van col·laborar en la difusió del concurs per mitjà de les seves xarxes socials: SEDOPTICA i la seva Àrea Jove, COOOC, IOT, María L. Calvo, FOOT, secpho, Ajuntament de Terrassa, Fotónica21 i altres col·laboradors del DIL. La resposta a aquest concurs va ser molt positiva i van rebre al voltant de 300 fotografies etiquetades amb #dil2020terrassa i van aconseguir gairebé 200 nous seguidors en el compte d'Instagram (@DIL20_21Terrassa). Les fotografies van ser molt variades sent sempre la llum el motiu comú; el guanyador va ser Ginger Candelario (@gingercabu) amb la fotografia que es mostra en [1]. Altres activitats van tenir lloc el 2020 malgrat la pandèmia, com les del sincrotró ALBA, que va publicar imatges relacionades amb "les llums del sincrotró" (@alba_synchrotron) durant els dies de la competició esmentada i també el "OSA Student Chapter" de l'Institut d'Òptica de Madrid (@iosa_chapter) que el 16 de maig va compartir imatges relacionades amb la llum.

Molts altres actes van tenir lloc en 2018 i 2019 [1,3]. Les següents activitats es poden ja considerar com a consolidades:

  • Els Premis Fotó, una iniciativa de l'Institut d'Òptica-CSIC en col·laboració amb SEDOPTICA i secpho (Southern European Clúster in Optics and Photonics), pretenen d'una banda reconèixer el treball fet en comunicació, disseminació i aproximació a l'opinió pública de l'impacte científic, tecnològic i social de la recerca en òptica i fotònica, i d'altra banda promoure l'ensenyament d'aquestes disciplines a les escoles de primària i als instituts d'ensenyament secundari. Aquests premis porten organitzant-se tres edicions consecutives (2018, 2019 i 2020) i s'ha anunciat ja l'edició de 2021 [3].
  • El Projecte educacional 'Missió ALBA' que està orientat a estudiants d'escoles de primària i l'organitza el sincrotró ALBA. Es va llançar per primera vegada durant el curs acadèmic 2018-2019 i enguany continuarà amb visites virtuals.
  • La celebració del DIL a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que s'organitza alternativament per les Facultats de Ciències i de Biociències.

Continuem a través del Comitè Espanyol del Dia Internacional de la Llum promovent i impulsant les activitats relacionades amb el DIL, considerant-ho com un projecte important relacionat amb l'ensenyament i la divulgació de l'Òptica i la Fotònica. Moltes d'aquestes activitats estan orientades a fer que la societat sigui conscient de la importància de les tecnologies basades en la llum per al benestar de la humanitat i altres estan orientades a estudiants de primària i secundària per atreure els joves a estudiar ciències o enginyeria.
 

Agraïments
Els autors agraeixen a tots els membres del Comitè Espanyol del Dia Internacional de la Llum, a tots els patrocinadors i a les organitzacions que col·laboren amb nosaltres, així com a tots els participants en les diferents activitats que s'han organitzat a Espanya al llarg dels tres anys esmentats i l'any actual.

Nota sobre els autors
María J. Yzuel és la presidenta del Comitè Espanyol del DIL i Ignacio Moreno i María L. Calvo són vicepresidents d'aquest Comitè [3].
 

María J. Yzuel1, Ignacio Moreno2, María L. Calvo

1Departament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona.
2Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche.
3Departamento de Óptica, Universidad Complutense de Madrid.
 

Referències

[1] I. Moreno, M. J. Yzuel and M. L. Calvo, The International Day of Light in Spain: a three years perspective, Proceedings SPIE 11480, Optics Education and Outreach VI; 114800H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2567791 

[2] Pàgina web oficial internacional de l'IDL: http://www.lightday.org

[3] Pàgina web oficial a Espanya de l'DIL: https://www.diadelaluz.es/

 
View low-bandwidth version