• UABDivulga
19/10/2023

Entre la paraula i el silenci: espais per a la transformació de rols de gènere en comunitats religioses africanes

imatge representant el tallers justicia genere

La justícia de gènere pot ser objecte de controvèrsia en diferents contextos marcats per la religió i la cultura. Aquest article es submergeix en les complexitats d'aquest tema, posant el focus en les històries personals de líders de comunitats religioses africanes que participen en tallers per prevenir la violència sexual i el gènere. Promovent el diàleg obert es pot analitzar les desigualtats i treballar-les per aconseguir un canvi positiu cap a l'objectiu comú, la igualtat.

En el món actual, es parla cada vegada més sobre la igualtat de gènere i la importància de prevenir la violència sexual i de gènere. Per això, és fonamental entendre com diferents grups aborden aquests temes, especialment en el context de les comunitats religioses, que sovint, són objecte de controvèrsia. 

Aquest article es submergeix en les complexitats d'aquest tema, posant el focus en les històries personals de líders de comunitats religioses que participen en tallers per prevenir la violència sexual i de gènere en diferents llocs d'Àfrica. Aquests tallers són organitzats per diverses ONG africanes i reuneixen líders religiosos com a pastors, imants i capellans, així com a educadors religiosos, per parlar sobre temes com la masculinitat tòxica, la salut reproductiva, la diversitat de gènere i els drets humans en contextos religiosos. Aquest enfocament, innovador a nivell mundial, busca evitar discursos extremistes i promoure el diàleg en torn a un objectiu comú: la justícia de gènere.

Concretament, el nostre cas d'estudi es centra a l'organització Sonke Gender Justice ubicada a Sudàfrica i que, en col·laboració amb Men Engage Africa, dissenya i implementa els tallers amb el suport de diverses organitzacions locals al continent. 

La idea principal de l'article és descobrir com les persones que participen en aquests tallers canvien la seva forma de veure i pensar sobre els rols i estereotips de gènere en entorns marcats per la religió i la cultura. A més, l'estudi aprofundeix en les tensions i els acords que sorgeixen quan els homes i les dones analitzen les necessitats de gènere en les seves pròpies vides. Aquestes tensions estan influenciades per un conjunt d'emocions que inclouen aprendre a expressar-se, escoltar noves perspectives i a vegades, guardar silenci sobre els sentiments. En altres paraules, veiem com líders religiosos, tant homes com dones, de diferents confessions religioses comparteixen les seves experiències i dificultats en enfrontar-se a la violència sexual i de gènere, però també com intentar canviar aquesta realitat.

El procés de transformació, tal com ho mostrem a l'article, implica abordar els desafiaments que les persones enfronten al lidiar amb la violència sexual i el gènere en les seves vides personals, ja sigui en la Església, en la família, en les relacions romàntiques o en la comunitat en general. 

Aquest treball és una contribució essencial al diàleg en el curs sobre com canviar les percepcions i els rols de gènere desiguals en comunitats religioses. Ens ofereix una visió rara de les històries completes que donen forma a aquestes converses. Ens mostra que, dins del context de la fe, les persones lluiten amb creences i tradicions profundament arraigades mentre treballen per aconseguir un canvi positiu cap a la igualtat. L’estudi senyala que no hi ha una solució única para abordar la desigualtat de gènere i prevenir la violència sexual y de gènere en comunitats religioses. No obstant, destaca la importància de fomentar la inclusió, l'escolta, el diàleg obert i la disposició per abordar preguntes difícils de realitats tan complexes. 

Dr. Rafael Cazarin
Departament de Sociologia 
Universitat Autònoma de Barcelona 
rafael.cazarin@uab.cat

 

Dr. Andrés Dávila 
Departament de Sociologia 
Universitat del País Basc 
andres.davila@ehu.eus

Referències

Cazarin, R., & Davila, A. (2023). Entre el hablar y el silencio: la transformación de roles de género en espacios de activismo religioso-secular. Disparidades. Revista De Antropología, 78(1), e006. https://doi.org/10.3989/dra.2023.006

 

 
View low-bandwidth version