• UABDivulga
10/2014

Estudi de l’obtenció de fusta a la Patagònia Argentina durant l’Holocè

Un treball ha estudiat la fusta carbonitzada i sense carbonitzar recuperada de sis nivells estratigràfics del jaciment arqueològic Cerro Casa de Pedra 7, a la Patagònia argentina, datat a l’Holocè inicial i mitjà. Els resultats revelen variacions en les modalitats d’adquisició del material llenyós (fusta) per part de les societats caçadores-recol·lectores que permeten identificar diferències entre els diferents nivells arqueològics del jaciment. Aquestes podrien ser degudes a canvis de comportament i/o ambientals.

Aquest treball estudia les diferents pràctiques emprades en l'adquisició del material llenyós (fusta) per les societats de caçadors-recol·lectors de la regió nord-oest de la província de Santa Cruz, Patagònia argentina, durant l'Holocè inicial i mitjà. En abordar aquest tema, estudiem fusta carbonitzada i sense carbonitzar, recuperada de sis nivells estratigràfics del jaciment arqueològic Cerro Casa de Pedra 7 (CCP7).

L'excepcional conservació de les matèries vegetals registrada al Cerro Casa de Pedra 7 i la seva llarga seqüència d'ocupació són ideals per abordar l'estudi del paper dels recursos vegetals en les economies caçadores-recol·lectores patagòniques. L'objectiu general d'aquest treball és, d'una banda, comprendre les modalitats d'adquisició del material llenyós en un context d'alta mobilitat residencial i, de l'altra, analitzar els efectes dels canvis ambientals i el grau d'influència en relació a les estratègies de obtenció de matèries primeres llenyoses entre grups caçadors-recol·lectors patagònics.
 
Aquesta investigació va revelar que durant el nivell inicial d'ocupació (nivell 17 -9,390 ± 40 AP), destaca una diversitat d'espècies llenyoses utilitzades, totalment absent a la resta dels nivells estratigràfics estudiats. De fet, en tots els altres nivells analitzats destaca la presència homogènia de Nothofagus pumilio. Aquesta espècie té la major representació entre les mostres de carbó i fusta sense carbonitzar dels sis nivells estudiats.
 
La seqüència d'ocupació estudiada (9.390 ± 40 AP a 3.480 ± 70 AP), va possibilitar la discussió de les modalitats d'adquisició del material llenyós entre els grups caçadors-recol·lectors que van habitar la cova 7 de Cerro Casa de Pedra en els diferents períodes estudiats. Les dades assolides permeten discutir des d'una nova perspectiva l'ús del bosc per part dels caçadors-recol·lectors de l'Holocè inicial i l'entorn habitable per a l'obtenció de recursos vegetals llenyosos.
 
L'estudi de les mostres de fusta carbonitzada i sense carbonitzar ens va permetre identificar les diferències entre els diferents nivells arqueològics, que podrien ser el resultat de les diferències de comportament i/o ambientals.


Imatge: Situació del jaciment arqueològic Cerro Casa de Pedra 7.

Laura Caruso Fermé
Laboratori d'Arqueobotànica - Departament de Prehistòria (UAB)
lcarusoferme@gmail.com

María Teresa Civalero
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamenricano - CONICET (Buenos Aires, Argentina)

Referències

Caruso Fermé, Laura; Civalero, María Teresa. Holocene landscape changes and wood use in Patagonia: Plant macroremains from Cerro Casa de Piedra 7. The Holocene 24(2): 188-197. 2014. doi: 10.1177/0959683613516816.

 
View low-bandwidth version