• UABDivulga
24/01/2023

Parvicella tangerina i Lysobacter luteus, dos nous bacteris aïllats d'una planta depuradora d'aigües residuals que processa aigua de mar

Al fons, una depuradora d'aigües residuals i a la part inferior imatges dels bacteris

Investigadores de la UAB, de l'Institut de Ciències del Mar i de la Universitat de València han descrit els bacteris Parvicella tangerina i Lysobacter luteus, dos nous microorganismes trobats en una mostra de fang activat d'una planta depuradora d'aigües residuals d'Almeria. Tots dos bacteris presenten propietats interessants a nivell biotecnològic.

iStock/Wirestock, Olga Sánchez, Teresa Lucena

Actualment, hi ha descrits uns quants milers d'espècies de microorganismes, que constitueixen un percentatge ínfim de la diversitat microbiana real, estimada en 1012 espècies, per la qual cosa la nostra ignorància sobre els microbis és enorme. Avançar en l'aïllament i la descripció de noves espècies microbianes és, per tant, fonamental per recopilar informació sobre la fisiologia i l'ecologia d'aquests minúsculs éssers vius amb què convivim.

Investigadores del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València i de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) – Universitat de València, han caracteritzat dos nous microorganismes a partir d’una mostra de fang activat procedent d’una estació depuradora d’aigües residuals ubicada a la província d’Almeria, que utilitza aigua de mar. Hi ha molt poques plantes d'aquest tipus funcionant al món, i aquesta en particular depura influents que contenen productes intermediaris de la síntesi d'amoxicil·lina. Un d'aquests microorganismes, pertanyent a l'ordre dels Flavobacteriales, constitueix un representant d'un nou gènere i espècie en una nova família (Parvicellaceae) i produeix un pigment ataronjat, per la qual cosa es va proposar el nom de Parvicella tangerina (Parvicella: cèl·lula petita, tangerina: de color mandarina). Les cèl·lules d'aquesta espècie són cocs, cocbacils o bacils curts Gram-negatius no mòbils, que creixen formant colònies de color ataronjat i produeixen material extracel·lular abundant. És un bacteri estrictament aeròbic, quimioorganoheterotròfic (significa que utilitza compostos orgànics per créixer), mesòfil (creix a temperatures intermèdies), neutròfil (requereix pH neutre) i halòfil (necessita sal), amb requeriments iònics complexos. La seqüenciació del seu genoma (3.098.000 parells de bases) va mostrar la presència de gens amb capacitat quitinasa i peptidasa, així com gens relacionats amb la resistència a antibiòtics i amb la reducció d'arsènic i de mercuri.

El segon microorganisme representa una nova espècie d'un bacteri bacil·lar mòbil Gram-negatiu del gènere Lysobacter (família Xanthomonadaceae, ordre Xanthomonadales, classe Gammaproteobacteria) i forma colònies de color groc brillant, per la qual cosa es va proposar el nom de Lysobacter luteus. Aquest microorganisme és també aeròbic i quimioorganoheterotròfic, mesòfil, neutròfil i halòfil, amb una alta capacitat proteolítica. El seu genoma (2.770.000 parells de bases) indica la presència de gran quantitat de gens relacionats amb mobilitat flagel·lar i quimiotaxi, així com gens de resistència a antibiòtics i a arsènic.

 imatges a microscopi del bacteri Parvicella tangerina i el Lysobacter luteus

Imatges de microscòpia electrònica d'escombratge (SEM) mostrant a l’esquerra cocs, cocbacils i bacils del bacteri Parvicella tangerina (font: Olga Sánchez) i a la imatge de la dreta cèl·lules del bacteri Lysobacter luteus (font: Teresa Lucena).

La singularitat de l'entorn, una planta de tractament d'aigües residuals que utilitza aigua de mar en lloc d'aigua dolça a causa de l'escassetat d'aquesta última a la zona, fa que ambdós microorganismes mantinguin l'interès del seu estudi, no només per la novetat taxonòmica sinó també per la potencialitat biotecnològica que poden presentar.

Olga Sánchez (1), María J. Pujalte (2)

(1) Departament de Genètica i Microbiologia, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

(2) Departament de Microbiologia i Ecologia, Universitat de València (UV).

Referències

Lucena T, Sánchez O, Sanz-Saez I, Acinas SG, Garrido L, Mas J, Macián MC, Ruvira MA, Arahal DR, Pujalte MJ. Parvicella tangerina gen. nov., sp. nov. (Parvicellaceae fam. nov., Flavobacteriales), first cultured representative of the marine clade UBA10066, and Lysobacter luteus sp. nov., from activated sludge of a seawater-processing wastewater treatment plant. Int J Syst Evol Microbiol. 2022 Aug;72(8). doi: 10.1099/ijsem.0.005498. PMID: 35997078.

 
View low-bandwidth version