• UABDivulga
02/2015

Identificada la necròpolis més antiga de la Península Ibèrica

Un estudi amb participació de la UAB ha permès datar les restes de deu individus del jaciment de El Collado (Oliva, València) amb una antiguitat d’entre 9.500 i 8.500 anys, i aporta noves pistes sobre els rituals del dipòsit del cadàver durant el Mesolític. La datació de les restes ha permès identificar-les com les més antigues de la Península Ibèrica i ha desplaçat les teories que fins ara es tenien de l’entrada de les necròpolis a l’oest d’Europa.

El jaciment de El Collado es va excavar entre 1987 i 1988 sota la direcció de José Aparicio, membre de la Secció d’Estudis Arqueològics de la Diputació Provincial de València. Des del primer moment es va evidenciar la seva importància en tant que necròpolis mesolítica i formada per 14 enterraments -15 individus-. Ben aviat s’estudiaren les restes humanes en el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona i la Unitat d’Antropologia Biològica de la UAB. Al llarg d’aquests anys han sortit diverses publicacions incorporant en tot moment les darreres metodologies.
 
L’estudi realitzat ara, publicat a PLOS One, aporta novetats respecte a la datació de tots els individus -malgrat tan sols s’ha aconseguit resultat sobre 10 dels 15- i al ritual del dipòsit del cadàver.  Les mostres han estat processades químicament per duplicat per membres del GRAPAC a la Unitat d’Antropologia Biològica i al Centro Nacional de Acceleradores de Sevilla per finalment fer la lectura en el darrer centre dels nivells de carboni 14.

Imatge 1: Enterrament 5 a la necròpolis de El Collado. S’aprecia la situació del cos dins la fossa utilitzada per a l’enterrament. Font: V.V.A.A. 2008. La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva-Valencia). J. Aparicio Pérez. Diputación Provincial de Valencia. Valencia.
 
D’una banda, doncs, els resultats de les datacions amb carboni 14 situen l’antiguitat de les restes entre 9.500 i 8.500 anys. Això ha permès identificar-les com les més antigues de la Península Ibèrica, per davant dels jaciments portuguesos ubicats als estuaris dels rius Tajo i Sado, considerats fins ara els més antics.
 
D’altra banda, s’ha pogut observar a partir de la planimetria i l’estudi fotogràfic dels morts que aquests es dipositaren, com a mínim 9 dels individus enterrats, en posició flexionada o hiperflexionada, fet que suggereix que foren enterrats embolcallats en un sudari o en un sac.
 
Tot plegat permet interpretar el món funerari, en tant que tractament dels morts en el moment del dipòsit, en l’ús espacial de la necròpolis i veient-la des d’una nova perspectiva ja que passa a ser la necròpolis més antiga de la Península Ibèrica, desplaçant les teories que fins ara es tenien de l’entrada de les necròpolis a l’oest d’Europa.
 
El treball s’ha realitzat dins el marc del conveni entre GRAPAC de la UAB, i els centres del CSIC, Institució Milà i Fontanals i Centro Nacional de Acceleradores de Sevilla. A més també han participat en l’estudi l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i la Unité Mixte de Recherche de la Université 1 de París.
 

Imatge superior esquerra: Enterrament 5 a la necròpolis de El Collado. S’aprecia la posició flexionada del cos. Font: V.V.A.A. 2008. La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva-Valencia). J. Aparicio Pérez. Diputación Provincial de Valencia. Valencia.


Maria Eulàlia Subirà i de Galdàcano
Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural (GRAPAC)

Referències

Gibaja, Juan F.; Subirà, M. Eulàlia; Terradas, Xavier; Santos, F. Javier; Agulló, Lidia; Gómez-Martínez, Isabel; Allièse, Florence; Fernández-López de Pablo, Javier. The Emergence of Mesolithic Cemeteries in SW Europe: Insights from the El Collado (Oliva, Valencia, Spain) Radiocarbon Record. PLOS One. 2015, vol.10, num. 1, e0115505. doi: 10.1371/journal.pone.011550.

 
View low-bandwidth version