• UABDivulga
28/01/2019

Imatges en paraules: les descriu tothom igual?

analysing audiodescription of one short film
Si ens mostressin un curt cinematogràfic i ens demanessin d’explicar les imatges a algú que no les pot veure, descriuríem tots els mateix? Aquesta pregunta podria ser el punt de partida del que intenta respondre l’article “One short film, different audio descriptions. Analysing the language of audio descriptions created by students and professionals”, publicat per Anna Matamala, investigadora principal del grup TransMedia Catalonia (2017SGR113).
iStockPhoto: CurvaBezier

L’audiodescripció és un servei d’accessibilitat que converteix les imatges en paraules. S’adreça especialment a les persones que no hi veuen, però ens pot beneficiar a tots plegats. Dins el projecte Visuals Into Words (VIW),  finançat dins la convocatòria “Europa Excelencia” del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Anna Matamala va constituir un corpus d’audiodescripcions en anglès, català i castellà, les quals va analitzar amb eines de processament del llenguatge natural i les va fer accessibles mitjançant un motor de cerca. En aquest article en concret, publicat a la revista Onomazéin, compara les característiques de les audiodescripcions en castellà creades per deu professionals amb audiodescripcions creades per estudiants a partir del mateix contingut audiovisual, en aquest cas la pel·lícula “What happens while” de Núria Nia. L’article se centra sobretot en dades quantitatives com ara el nombre de paraules, el nombre d’unitats audiodescriptives i la distribució de categories gramaticals. Tot plegat permet entendre més bé com es construeixen les audiodescripcions en castellà i quines diferències trobem segons qui les produeix. En aquest sentit, sembla que els professionals solen fer servir un nombre més elevat d’unitats audiodescriptives amb força menys variabilitat que els estudiants. L’anàlisi també permet identificar les característiques específiques de la llengua de les audiodescripcions en relació amb la llengua general: així, l’anàlisi ha permès identificar que en les audiodescripcions s’hi solen trobar frases més curtes i amb més verbs. Aquest article és el primer d’una sèrie d’aportacions que, a partir del corpus VIW, permetran entendre més bé les audiodescripcions.

Anna Matamala
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Universitat Autònoma de Barcelona

Grup TransMedia Catalonia

Referències

Anna Matamala. (2018). One short film, different audio descriptions. Analysing the language of audio descriptions created by students and professionals. Onomázein, 41, 185-207. DOI: 10.7764/onomazein.41.04.

 
View low-bandwidth version