• UABDivulga
19/04/2017

L’aplicació de les TI, peça clau en la recerca humanística i social a la UAB

Humanitats Digitals
Dijous, 20 d’abril, és el dia Internacional de les Humanitats Digitals (HD), una diada anual que serveix per compartir experiències, projectes, idees i establir nous contactes. A la UAB l’aplicació de les Tecnologies de la Informació a les disciplines humanístiques i socials han esdevingut una peça clau en la recerca i la transferència que s’hi està duent a terme. En les darreres convocatòries del programa RecerCaixa, han estat finançats fins a set projectes de recerca de la UAB orientats a les HD. En tots aquests projectes la col·laboració entre els grups de recerca dels diferents àmbits de la Universitat ha estat cabdal.
Istock/rickyblueblu

En els darrers anys les anomenades “Humanitats Digitals”, és a dir, l’aplicació de les Tecnologies de la Informació a les disciplines humanístiques i socials, han esdevingut una peça clau en la recerca i la transferència que s’està duent a terme a la UAB. Gràcies a ser una universitat generalista, una gran part de les disciplines que s’inclourien dins les HD ja estan presents al campus dins les activitats dels grups, centres de Recerca i serveis cientificotècnics. La conjunció del món de les Humanitats i les Ciències Socials amb les tecnologies era una qüestió de temps que ja fa anys que es va assolir. En aquest sentit la recent creació de la Xarxa d’Humanitats Digitals de la UAB i la seva Esfera no és més que la voluntat de tots aquests grups i centres de continuar col·laborant per tal d’eixamplar el número de projectes i grups implicats, buscant sinèrgies i establint noves formes de relació amb la societat i amb el territori.

Les Humanitats Digitals a la UAB  abasten una gran llista de camps de coneixement que van des de l’Art, les Filologies, la Història, la Filosofia, la Geografia, l’Arqueologia, la Musicologia, l’Antropologia, l’Educació, la Traducció, la Sociologia, la Comunicació, el Dret, o les Ciències Polítiques i Econòmiques. Aquests amb la col·laboració de departaments com els de les Ciències de la Computació, Telecomunicacions i d’altres centres de recerca de tall més tecnològic com el Centre de Visió per Computador o l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial han esdevingut el catalitzador de projectes de recerca i de transferència punters en l’àmbit nacional i internacional.

Aquesta considerada “disciplina interdisciplinar” aplica les noves tecnologies com la digitalització de textos, imatges, objectes i processos, la intel·ligència artificial, la visió per computador,  la mineria de dades, el big data, la  publicació de processos i resultats en web, software i hardware especialitzat a la recerca i la transferència dels resultats de les Ciències Humanes i Socials, reforçant la transversalitat de la investigació i unint grups de recerca de ciències humanes i de tecnologia.

Per posar uns exemples, en les darreres convocatòries del programa RecerCaixa s’han finançat fins a set projectes de recerca de la UAB orientats a les HD, recerques que van des de l’aplicació de la tecnologia en la construcció de xarxes socials històriques, l’ús de la realitat virtual i la intel·ligència artificial per entendre la vida al neolític o l’aplicació de jocs seriosos per a la transmissió del patrimoni cultural, fins a noves eines aplicades a la protecció de menors a internet o una eina per a la construcció d’un coneixement col·lectiu a internet sobre la societat en xarxa catalana. En tots aquests projectes finançats la col·laboració entre els grups de recerca dels diferents àmbits ha estat cabdal.

El dia internacional de les Humanitats Digitals és, doncs, una oportunitat per poder compartir projectes i buscar sinèrgies en l’àmbit internacional. Podeu consultar totes les activitats i participar en la jornada a http://dayofdh2017.linhd.es/?lang=es.
 
Informacions sobre el projectes de la UAB finançats pel programa Recercaixa orientats a les Humanitats Digitals:

XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic. Alicia Fornés Bisquerra (Departament de Ciències de la Computació, Centre de Visió per Computador) i Joana Maria Pujadas-Mora (Centre d’Estudis Demogràfics).

EINES: Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població. Josep Lladós Canet, Centre de Visió per Computador (CVC) i Albert Esteve Palós, Centre d’Estudis Demogràfics (CED).

Reconstrucció digital del passat prehistòric: realitat virtual i intel·ligència artificial per entendre la vida social al neolític. Raquel Piqué, Departament de Prehistòria UAB, i Juan Antonio Rodríguez, CSIC.

ARREL. Aplicació de jocs seriosos en entorns col∙laboratius per a la transmissió del patrimoni cultural de Catalunya. Josep Maria Macias Solé, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i Juan José Ramos González, Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes, UAB.

HumanismePlural.com: Investigació i Desenvolupament d'una eina a Internet per a la participació en la construcció de Coneixement col·lectiu sobre la societat xarxa a Catalunya. Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP). Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació UAB.

MediaKids: aplicació per augmentar la participació i la coresponsabilitat de la societat civil en la prevenció dels riscos que generen les TIC. Emma Teodoro i Jorge González, l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB)

PADICAT: Patrimoni Arqueològic Digital de Catalunya. Juan Antonio Barceló, Departament de Prehistòria UAB.

Oriol Vicente i Campos
Coordinador de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Patrimoni Cultural
Xarxa d'Humanitats Digitals
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version