• UABDivulga
05/10/2015

La UAB crea un web sobre propietat intel·lectual i accés obert

Propietat Intel·lectual i Accés Obert
Nombroses tasques relacionades amb la docència i la recerca estan lligades a aspectes legals relacionats amb la propietat intel·lectual i amb l'accés obert. La UAB ha posat en marxa una nova pàgina web amb informació sobre aquest tema a diposició de tota la comunitat universitària.

La UAB posa en marxa un web sobre propietat intel·lectual i accés obert amb l'objectiu de respondre a les necessitats derivades de les tasques d'aprenentatge, docents o d'investigació de la comunitat universitària.

El web Propietat Intel·lectual i Accés Obert està pensat per ajudar a resoldre qualsevol dubte sobre elaboració i publicació de materials docents, publicació de la producció científica al DDD, publicar en obert els documents finals dels projectes finançats, publicar en obert dades primàries de recerca, registre i publicació de la tesi doctoral, condicions d'ús i accés als recursos digitals (llicències), llicències d'accés obert (Creative Commons) o publicació d'articles i llibres al Servei de Publicacions.

Adreçat als membres de la comunitat universitària de la UAB, preferentment personal docent i investigador i investigadors en formació (PDI), el suport és ofert per diferents àmbits de la universitat: Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació, Escola de Doctorat, Gabinet Jurídic, Àrea de Gestió de la Recerca, Servei de Biblioteques o Servei de Publicacions.

Aquest nou web conté un recull de preguntes més freqüents (PMF) que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la UAB.

Hi ha tres maneres de cercar informació de diferents temàtiques relacionades amb la propietat intel·lectual i l'accés obert: cercar, en català, les paraules que defineixen la vostra pregunta directament a la casella de cerca; navegar per les carpetes temàtiques de la pàgina principal; i, si finalment no es troba informació sobre la consulta en qüestió, pot formular-se una de nova a través del formulari que hi ha al final de la pàgina. Inicialment les cerques i consultes es poden fer en català. Tanmateix, es podrà fer arribar consultes en castellà o anglès directament al formulari.

A més, al nou web es pot consultar el marc legal estatal, comunitari, tractats internacionals o normatives de la pròpia UAB.

 
View low-bandwidth version