• UABDivulga
08/02/2023

Lemateca del DRAE: la vida de les paraules als diccionaris de la Real Academia Española

Diferents edicions del Diccionario de la lengua española de la RAE i el logo de la Lemateca DRAE

Investigadors del Departament de Filologia Espanyola de la UAB han desenvolupat Lemateca del DRAE, un recurs informàtic que permet consultar i comparar els lemaris de les diferents edicions del diccionari de la Real Academia Española des del segle XVIII. Aquesta eina ofereix noves vies d'interpretació de dades per a investigadors de la llengüa espanyola i d'humanitats digitals.

Lemateca del DRAE és un recurs informàtic elaborat en el marc del projecte de recerca «Historia interna del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX (1817-1899)» (FFI2014-51904-P; PGC2018-094768- B-I00) del Departament de Filologia Espanyola de la UAB. Es tracta d'una eina que recull i sistematitza la trajectòria dels lemes en les 23 edicions impreses del diccionari de la Real Academia Española.

Lemateca del DRAE sorgeix de les dades emmagatzemades durant els treballs realitzats en el nostre projecte de recerca i permet una observació dinàmica dels avatars que experimenten les paraules en les diferents edicions del diccionari. L'eina intenta superar els problemes derivats de la lexicografia tradicional i artesanal de la que van sorgir les diferents edicions del diccionari estudiat i que, com és natural, va generar abundant variació i heterogeneïtat en l'evolució de l'obra acadèmica. D'aquesta manera, Lemateca del DRAE, pel fet de ser un recurs informàtic, permet apropar-nos a les dades d'una manera que fins ara era impossible, no només pel volum de paraules que componen el corpus —aproximadament 72.000 formes—, sinó, sobretot, per la possibilitat de classificar-les, ordenar-les i comptabilitzar-les.

La comparació entre els lemaris de les edicions del diccionari acadèmic i l'anàlisi filològica elaborada pels membres de l'equip permeten traçar la trajectòria de cada paraula en la lexicografia acadèmica, és a dir, explicar-ne la seva biografia: aparició al diccionari, vigència, canvis formals i lexicogràfics, i, de vegades, desaparició.

Un exemple de la informació que ofereix el recurs es troba a la figura 1. En aquesta imatge es pot observar que la paraula aljecería, un arabisme sinònim de yesería; encara que es troba registrada en totes les edicions del diccionari acadèmic (1726-2014), ha anat modificant la seva escriptura durant el segle XIX i XX, en concret als DRAE 1817, 1884 i 1914 (figura 1), al compàs dels canvis en les normes ortogràfiques de l'espanyol:

Entrada de la lemateca de la paraula aljecería i els canvias ortogràfics que ha patit al llarg dels segles. 1726: algeceria; 1770-1803: algecería; 1817: aljezeria, c>z || g>j; 1822-1869: aljezería; 1884-1899: algecería, j>g || z>c; 1914-2014: aljecería, g>j.Figura 1. El lema aljecería des del Diccionario de autoridades fins al DLE 2014 [2021]

La creació d'aquest recurs informàtic fa de pont entre la investigació lèxica, la lexicografia i les humanitats digitals, a més de constituir-se en un recurs que ofereix a l'investigador noves vies per a la interpretació de les dades i dels resultats, i també nous camins per transitar a partir de les preguntes que sorgeixin en la seva investigació. A través de la informació que ofereix Lemateca del DRAE ha estat possible realitzar una primera anàlisi del lemari del DRAE 1884 (Clavería y Terrón 2022), una de les edicions més importants de la lexicografia acadèmica.

Gloria Clavería, Natalia Terrón i Erica Carriet

Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Referències

Blanco, M.ª Á.; Buenafuentes, C.; Clavería, G.; Jiménez Ríos, E.; Terrón, N. i Torruella, J. (2019): «Lemateca del DRAE: la vida de las palabras en la lexicografía académica»Revista de Lexicografía, 25, pàgs. 131-146. https://doi.org/10.17979/rlex.2019.25.0.5991

 

 

Clavería, G. i Terrón, N. (2022): «La macroestructura de la duodécima edición del diccionario académico (DRAE 1884) a la luz de Lemateca del DRAE», en Mariottini, L. i Palmerini, M. (eds.), Estudios de lingüística hispánica. Teorías, Datos, Contextos y Aplicaciones. Dykinson, pàgs. 1006-1027. ISBN 978-84-1122-075-0.

 
View low-bandwidth version