• UABDivulga
01/10/2015

Nova eina de suport als cuidadors de persones dependents

Care Respite
El dispositiu Care Respite és un sistema de monitorització que aplica tecnologies de visió per computador i intel·ligència artificial per visualitzar la persona dependent, detectar situacions de risc i activar un sistema d'avisos a través d'una aplicació mòbil.

Investigadors del Centre de Visió per Computador (CVC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb l’empresa Acceplan, han creat un sistema de monitoratge intel·ligent adreçat a les persones que tenen cura d’una persona amb dependència. Es tracta d’un dispositiu basat en tecnologia de visió per computador i intel·ligència artificial que permet capturar imatges de la persona dependent –tot mantenint l’anonimat visual-, analitzar-ne la situació i la posició i, en cas de percebre una situació de risc, activar un sistema per avisar immediatament al cuidador a través d’una aplicació mòbil.

El sistema, anomenat Care Respite, pretén millorar la qualitat de vida dels cuidadors facilitant-los la seva feina i aportant-los més seguretat i tranquil·litat. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya i l’última Enquesta Nacional de Salut d’Espanya, a Catalunya hi ha 1.361.000 persones de més de 65 anys, el 46% de les quals tenen algun tipus de dependència funcional i necessiten ajuda per a la cura personal, les tasques domèstiques o la mobilitat. “Aquesta ajuda normalment la duen a terme familiars directes de la persona dependent, que dediquen entre 6 i 8 hores diàries o més a tenir-ne cura, la qual cosa els suposa una gran càrrega física i emocional, que afecta la seva salut. En aquest sentit, mitjançant l’ús de Care Respite els cuidadors podran proporcionar una millor atenció i al mateix temps millorarà la seva pròpia qualitat de vida”, explica Sergio Escalera, investigador del Centre de Visió per Computador i la Universitat de Barcelona.

Care Respite es composa d’una càmera capaç de captar imatges de dia i de nit i de micròfons i altaveus que permeten capturar el so de l’habitació, per tal que la persona dependent es pugui comunicar amb el cuidador simplement parlant, sense necessitat d’utilitzar cap altre dispositiu. Una aplicació mòbil connectada al sistema permet al cuidador personalitzar-lo, rebre alarmes i visualitzar el comportament de la persona dependent. L’aplicació genera avisos quan es detecten situacions de risc, com ara caigudes o accions fora de la normalitat, i també en cas que el sistema quedi inoperatiu per manca de connexió a Internet o d’energia elèctrica.

Segons l’investigador de la UOC Xavier Baró, “en l’actualitat els sistemes més freqüents per a l’avís en cas d’accident a la llar estan basats en polsadors d’emergència o en protocols de seguiment telefònic de les persones. El primer sistema requereix l’acció directa de la persona que ha sofert l’accident, i la necessitat de portar sempre el dispositiu a sobre. En el segon cas, el temps d’actuació pot ser molt llarg, augmentant les complicacions en cas d’accident. En canvi, Care Respite permet una monitorització no invasiva, amb un cost reduït i la utilització del sistema en condicions de poca llum o a les fosques. A més a més, aquest nou dispositiu permet preservar la intimitat de les persones monitoritzades, ja que només mostra la seva silueta”.

Una idea sorgida del laboratori d’idees del Parc de Recerca UAB
Aquest projecte va néixer fa dos anys arrel d’un Laboratori d’Idees organitzat pel Parc de Recerca UAB perquè investigadors, usuaris i empreses treballessin junts per proposar solucions i millores per fer front a l'envelliment de la societat. En aquest laboratori, va sorgir la idea i es va formar l’equip que ha desenvolupat Care Respite. El projecte ha anat madurant fins al punt que, a dia d’avui, ja s’ha fabricat un prototip que aviat es començarà a provar en domicilis particulars i en residències de la tercera edat. “Tenim previst començar a comercialitzar el producte a finals del 2016”, destaca Martha Mackay, de l’empresa Acceplan. “Per això, la intenció és crear una empresa spin-off que s’encarregui de transferir a la societat el coneixement generat a les universitats, per oferir un producte tecnològic que per doni resposta a les necessitats tant de les persones dependents com dels seus cuidadors”, afegeix Jordi Gonzàlez, investigador del Centre de Visió per Computador i del Departament de Ciències de la Computació de la UAB.

Recentment, aquest projecte ha estat seleccionat pel programa CaixaImpulse, una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” per impulsar la transformació del coneixement científic en empreses i productes del camp de les ciències de la vida i la salut que generin valor en la societat. Aquest premi els ajudarà a tirar endavant l’empresa, gràcies a una dotació econòmica de 50.000 euros, formació a mida i assessorament.

Més informació 
Presentació projecte Care Respite al Spin UOC 2015

 
View low-bandwidth version