• UABDivulga
04/05/2022

Projecte ORION: incorporació de la ciència oberta en la recerca biomèdica

Open Science

El passat febrer es van presentar a la Comissió Europea els resultats finals del projecte ORION, que des del 2017 introdueix la perspectiva de Ciència Oberta en el camp de la recerca bàsica en biomedicina. Aquesta iniciativa, finançada per la UE a través del programa Horizon 2020, ha tingut com a objectiu desencadenar canvis institucionals i culturals en organismes de recerca biomèdica bàsica i aplicada, a través de canvis de visió i comportament dels seus investigadors, personal de gestió i lideratge d'alt nivell.

Istockphoto/Aleksei Naumov

Durant els darrers quatre anys i mig (des del maig de 2017 fins al setembre de 2021), el projecte ORION ha dut a terme múltiples accions per explorar diferents formes en què les organitzacions de recerca i finançament en l'àmbit de les ciències de la vida i la biomedicina poden ser més obertes en la manera com financen, organitzen i fan la seva recerca. Aquest projecte ha volgut incorporar els principis de Ciència Oberta i Recerca i Innovació Responsables (o RRI, de les sigles en anglès Responsible Research and Innovation) a les polítiques, pràctiques i processos dels organismes de recerca i finançament. Per aconseguir-ho, s'han dut a terme una sèrie d'accions englobades en dos grans pilars: les activitats de formació i les activitats de cocreació. Les primeres es basen en tallers pràctics i un curs en línia (MOOC) per conèixer conceptes, eines i pràctiques sobre Ciència Oberta i RRI, així com un curs en línia (programa Train-the-Trainer) per capacitar els participants a impartir formacions sobre Ciència Oberta en diversos contextos. Per altra banda, les activitats de cocreació inclouen una gran varietat d'iniciatives, com ara convocatòries de premis i projectes de recerca per promoure la ciència oberta i els principis de RRI, diàlegs públics per abordar amb la ciutadania diferents aspectes de la recerca i per identificar riscos i oportunitats de l'edició genòmica, i projectes de Ciència Ciutadana i altres iniciatives per fomentar la participació de múltiples col·laboradors en la recerca.

El projecte ha rebut un finançament total de 3 M€ dins la convocatòria de projectes de Ciència per i amb la Societat (SwafS, de les sigles en anglès, Science with and for Society) i ha estat coordinat per la Dra. Michela Bertero, del Centre de Regulació Genòmica. El consorci del projecte ha comptat amb nou institucions europees, incloent-hi instituts de recerca de l'àmbit biomèdic, agències finançadores, organismes de la societat civil i un grup de recerca en ciències socials (el CRECIM, de la UAB). El paper del CRECIM, amb la Dra. Digna Couso al capdavant, ha estat el de liderar l'avaluació de les activitats de formació i cocreació desenvolupades al llarg del projecte, una avaluació que s'ha fet des de tres perspectives. La primera d'elles ha estat monitorar l'abast i el progrés de les iniciatives dins del projecte; seguidament la de conèixer l'impacte en els participants, especialment investigadors i gestors de recerca; i finalment la de millorar en el futur, utilitzant els resultats d'avaluació per reflexionar sobre les accions del projecte, identificant històries inspiradores i extrapolant l'après cap a noves iniciatives.

Els resultats de l'avaluació realitzada pel CRECIM, juntament amb una sèrie de recomanacions per a futures formacions i cocreacions, han estat publicats de forma extensa en dos informes (Deliverables D5.4 Final evaluation report on co-creation experiences i D5.5 Final evaluation report on trainings), que es poden trobar a la web d'ORION sota l'apartat Publications/Deliverables, juntament amb la resta d'informes del projecte.

També s'han fet públics una gran varietat de recursos que poden ser de gran utilitat per a aquells que vulguin posar en pràctica la ciència oberta, com ara un menú d'eines de cocreació, els materials de formació (disponibles al repositori Zenodo), els 44 capítols del podcast del projecte, i un seguit d'històries inspiradores que mostren moments "eureka" en les diferents activitats de formació i cocreació del projecte ORION.

D'entre les diferents iniciatives que han nascut de l'ORION, el projecte de Ciència Ciutadana GENIGMA està actualment rebent molta atenció tant als mitjans com a les xarxes socials. Dirigit per investigadors i experts en comunicació científica del CNAG-CRG, GENIGMA és un joc per a telèfons mòbils amb el qual la ciutadania pot col·laborar en la recerca, ajudant a explorar les alteracions genòmiques en cèl·lules canceroses.

Us deixem amb un vídeo que resumeix en menys de 5 minuts les activitats dutes a terme durant aquests quatre anys i mig de vida del projecte.

Més informació a la web d'ORION

Digna Couso

Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica

Universitat Autònoma de Barcelona

 
View low-bandwidth version