• UABDivulga
12/03/2024

Proposen combatre les infeccions bacterianes a través de la manipulació del sistema de "quorum sensing"

imatge representant de quorum sensing

Un estudi realitzat pel Grup de Patogènesi Bacteriana i Antimicrobians de l'IBB i del Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB ha assolit avenços significatius en la recerca d'estratègies per combatre infeccions causades per bacteris patògens. L'estudi revela resultats prometedors en la manipulació de la comunicació bacteriana, un fenomen conegut com a “quorum sensing”.

AC Gómez

Els bacteris gramnegatius, causants de diverses malalties, utilitzen molècules de senyalització, com el factor de senyalització difusible (DSF), per coordinar activitats clau com la formació de biopel·lícules, la resistència als antibiòtics i la virulència. En conseqüència, els DSFs es converteixen en un objectiu molt interessant a l'hora de desenvolupar estratègies que permetin fer front a les infeccions bacterianes, especialment les resistents als tractaments.

Per aquesta raó, en el nostre Grup de Patogènesi Bacteriana i Antimicrobians de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) i del Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB, en col·laboració amb la School of Pharmacy de la University College Cork d'Irlanda, hem realitzat un estudi centrat en els bioisòsters aromàtics, compostos dissenyats i sintetitzats a partir del DSF. L'objectiu és comprendre el seu impacte en diverses soques bacterianes d'interès mèdic, com Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Burkholderia cenocepacia, entre d'altres.

Els resultats destaquen la capacitat d'aquests nous compostos per reduir significativament la formació de biopel·lícules en algunes soques, amb efectes notables en A. baumannii i E. coli. A més, hem explorat la seva interacció amb la colistina, un antibiòtic d'últim recurs, revelant millores notables en l'eficàcia d'aquest fàrmac quan es combina amb bioisòsters aromàtics. Aquests resultats suggereixen un ús potencial d'aquests compostos com a coadjuvants en teràpies antibiòtiques.

També hem avaluat la supervivència en un model d'infecció utilitzant larves de Galleria mellonella (arna de la cera), que ens ha revelat revelen que certs compostos, com la sulfonamida tert-butil, milloren la supervivència en combinació amb colistina, indicant una possible aplicació en tractaments in vivo.

El nostre treball, publicat recentment a la revista European Journal of Medicinal Chemistry, representa un pas endavant en la comprensió de la comunicació bacteriana i la seva manipulació per combatre infeccions. Esperem que aquests descobriments estimulin el desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques i estratègies per fer front al desafiament creixent de la resistència bacteriana, especialment en entorns hospitalaris.

Celeste Gómez, Daniel Yero, Xavier Daura e Isidre Gibert

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB)

Department de Genètica I de Microbiologia

Universitat Autònoma de Barcelona.

Celeste.Gomez@uab.cat; Daniel.Yero@uab.cat; Xavier.Daura@uab.cat; Isidre.Gibert@uab.cat

 

Referències

Gómez AC, Horgan C, Yero D, Bravo M, Daura X, O'Driscoll M, Gibert I, O'Sullivan TP. 2023. Synthesis and evaluation of aromatic BDSF bioisosteres on biofilm formation and colistin sensitivity in pathogenic bacteria. Eur J Med Chem. 261:115819. doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115819.

 
View low-bandwidth version