• UABDivulga
07/2013

Sintetitzada una nova molècula imant

Investigadors de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) de Barcelona, adscrita a la UAB, l'Institut de Ciència de Materials d'Aragó (ICMA-CSIC) de Saragossa, l'Acadèmia de Ciències de Moldàvia i l'Institut de Química Molecular de Romania acaben de sintetitzar i descriure les propietats magnètiques d'una nova molècula imant, el {Dy (α-fur)3}n, un compost basat en el disprosi com a ió magnètic i furoats com lligands orgànics.

Investigadors de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) de Barcelona, adscrita a la UAB, han participat en la sintetització i descripció de les propietats magnètiques d'una nova molècula imant, el {Dy(α-fur)3}n, un compost basat en el disprosi com ió magnètic i furoats com lligands orgànics. 

En aquesta nova molècula imant la posició d'un dels lligands al voltant del ió de disprosi afecta fortament la transició entre els estats de spin "dalt" i "baix". Un nou tipus d'electrònica (la "spintrònica"), que podria augmentar considerablement la densitat d'emmagatzematge d'informació dels dispositius actuals i facilitar la computació quàntica, s'està desenvolupant ràpidament en l'actualitat. La "spintrònica" es basa en els anomenats imants atòmics, capaços de mantenir dos estats, definits pel "spin" electrònic cap a "dalt" ("1") o cap a "baix" ("0") separats per una barrera energètica.

Un dels reptes a dia d'avui és comprendre els factors que determinen l'alçada de la barrera energètica que separa els estats "dalt" i "baix", i els mecanismes de transició clàssics i quàntics entre ells. Curiosament, al {Dy (α-fur)3}n s'ha demostrat que com que la posició relativa d'un dels lligands, la barrera energètica es pot arribar a triplicar. Això demostra que no només l'entorn de coordinació més proper, sinó també els lligands que envolten l'ió afecten fortament la barrera energètica, el que pot donar pistes sobre com dissenyar ions atòmics amb barreres cada vegada més altes.

A més, s'han investigat les propietats magnètiques del compost fins a temperatures d'uns pocs miliKelvin. S'ha vist que a 66 mK, el {Dy (α-fur)3}n es queda "congelat" en un estat ordenat en 3D, format per cadenes de disprosios amb els spins paral·lels, acoblades a cadenes adjacents amb els spins antiparal·lels.

Elena Bartolomé.
Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS).

Referències

E. Bartolomé, J. Bartolomé, S. Melnic, D. Prodius, S. Shova, A. Arauzo, J. Luzón, F. Luis y C. Turta “{Dy(α-fur)3}n: from double relaxation single-ion magnet behavior to 3D ordering”, Dalton Transactions, 42(28), 10153-10171 (2013).

 
View low-bandwidth version