• UABDivulga
16/11/2015

Solucions per a la gestió de recursos energètics

Fòrum de Tecnologies i Innovació
Investigadors i empreses van compartir el passat 12 de novembre projectes i necessitats vinculats a la gestió dels recursos energètics, en el marc de la tercera edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació, organitzat per l'Ajuntament de Sabadell, el Parc de Recerca UAB i el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya.

El Fòrum es va celebrar per tercer any consecutiu amb l'objectiu de promoure i dinamitzar les relacions entre empreses i investigadors. En aquesta ocasió, es va centrar en les solucions per a la gestió dels recursos energètics i es va plantejar com un aparador de les necessitats que es detecten a les ciutats per part de professionals, i dels projectes i capacitats tecnològiques de les empreses i investigadors.

Durant l'acte, investigadors i professionals del sector van presentar projectes i ofertes tecnològiques de diferents àmbits, com l'energia renovable, la il·luminació natural i artificial, la sensorització, la climatització, la rehabilitació o la gestió de l'aigua i el sòl urbà, entre d'altres. S'hi van dur a terme 21 presentacions, amb un format molt breu, per donar a conèixer les últimes tendències i crear un espai de relació entre la recerca i les empreses. També es va celebrar una sessió de reunions bilaterals, en què van participar mig centenar d’empreses, institucions i centres de recerca, amb una agenda prèviament concertada que va permetre desenvolupar aproximadament 140 reunions entre investigadors i empreses.

Projectes innovadors
Millorar l'emmagatzematge d'energia és una de les claus per millorar el model energètic actual. En aquest sentit, l'investigador Pedro Gómez, de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) va presentar al Fòrum un nou tipus de fluids amb nanopartícules de grafè o altres carbons que permeten augmentar l'emmagatzematge d’energia en bateries de flux. Aquests nanofluids es poden usar en bateries estacionàries, per emmagatzemar electricitat d'energies renovables (com l'eòlica) i per estabilitzar la xarxa i compensar els pics de generació. Però també es podran aplicar, a la llarga, al cotxe elèctric. Es tractaria de concentrar encara més la densitat d'energia per unitat de volum del nanofluid. Si s'aconsegueix això, en aquests cotxes no s'ompliria el dipòsit amb gasolina o dièsel, sinó que es buidaria la bateria de flux dels nanofluids electroactius descarregats, i es tornaria a omplir amb nanofluids electroactius carregats.

Un altre dels projectes que s'hi van presentar és un sistema híbrid de generació d'energia neta transitable, en forma de llosa híbrida, que combina dues fonts de generació d’energia, la solar i la cinètica. Aquest sistema permet, per exemple, generar l'energia necessària per l'enllumenat públic i alimentar estacions de càrrega de bicicletes elèctriques i dispositius mòbils. La llosa ha estat desenvolupada per l'empresa OTEM2000 amb l'objectiu d'integrar les energies renovables a les ciutats i està pensada per ser col·locada en espais oberts assolellats amb un elevat tràfic de persones.

Per la seva banda, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va mostrar noves tecnologies i estratègies per al tractament i la valorització de residus orgànics complexos i corrents gasoses, i la bioremediació de sòls i aqüífers contaminats. A través del programa Gestió Integral de Residus Orgànics, l'IRTA desenvolupa nous coneixements i tecnologies en l’àmbit de la gestió sostenible de residus orgànics produïts pels diferents sectors d’activitat (residus agrícoles, ramaders, industrials i municipals).

Al Fòrum també es va presentar l'aplicació EcoGator, una app gratuïta per a dispositius mòbils que selecciona els electrodomèstics més eficients del mercat, llegint i processant les dades de l'etiqueta energètica de la UE. Aquesta aplicació, desenvolupada en el marc del projecte europeu myEconavigation, dóna informació sobre els electrodomèstics, televisors i sistemes d'il·luminació domèstics més eficients del mercat i permet escanejar les dades de l’etiqueta energètica i calcular el cost de l'electricitat i el consum anual d'energia que farà un aparell.

Altres solucions innovadores que s'hi van presentar van sersistemes per quantificar l'impacte al medi ambient de diferents activitats i serveis, solucions per monitoritzar el consum de les llars i controlar remotament els aparells elèctrics, sistemes per millorar l'eficiència energètica dels edificis o tecnologies basades en intel·ligència artificial per al tractament i comprensió de les dades energètiques, entre d'altres.

Conferència de Joan Vila Simon
L'esdeveniment va comptar també amb la conferència "Energia 100% renovable. Un problema cultural més que tecnològic", a càrrec de Joan Vila Simon, director executiu de l'empresa de fabricació de paper tissú LC Paper 1881, professor de la UPC i articulista. Vila va exposar quin podria ser el camí per aconseguir que tota l'energia que consumim sigui d’origen renovable amb l'objectiu d'il·lustrar i trobar noves oportunitats de negoci. "La resolució del problema energètic vindrà forçosament acompanyada d'un canvi en els usos de l'energia, i per això cal posar indicadors econòmics com, per exemple la taxa sobre el CO2, universal, intensa, fiscalment neutra i amb aranzels, i s'ha de fer de l'estalvi un dels objectius més importants de la nostra societat", va destacar.

 
View low-bandwidth version