Atenció a l’estudiant universitari amb necessitats educatives específiques (NEE)

Atenció a l’estudiant universitari amb necessitats educatives específiques (NEE)

Si estàs estudiant, o vols estudiar, a la Facultat de Veterinària, i tens alguna Necessitat Educativa Específica (per exemple, alguna discapacitat, trastorn o dificultat en l'aprenentatge), et pots posar en contacte amb:
 
M.Lourdes Abarca Salat
Vicedegana d'Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives
Correu electrònic: Lourdes.Abarca@uab.cat
 
A nivell de la UAB, el servei encarregat d'atendre a les persones amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) és el següent: