Informació assignatures optatives Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Primer semestre

Carn i productes carnis
Micologia dels Aliments (30 places que s'assignen segons nota mitjana d'expedient i crèdits superats)
Peix i productes de la pesca

Productes derivats de la fermentació alcohòlica (36 places que s'assignen segons nota mitjana d'expedient i crèdits superats)

Segon semestre

Begudes i Aliments d'Origen Vegetal (43 places que s'assignen segons nota mitjana d'expedient i crèdits superats)
Biotecnologia Alimentària

Llet i productes lactis
Menjars preparats i restauració col·lectiva
Ous i ovoproductes
Producció d'Aliments Ecològics