Pràctiques Externes

Les pràctiques duren 290 h, que equival a una estada intensiva de 7-8 setmanes a 40 h/setmana. L'estada també pot ser no intensiva (més setmanes). En cap cas interferirà en les activitats acadèmiques de l'estudiant.

Si ets una empresa i et vols oferir per rebre estudiants de Ciència i Tecnologia dels aliments en pràctiques, omple aquest formulari. Contacte: Josep Yuste Puigvert
 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial (juliol) mitjançant el mecanisme d’automatrícula, o en un termini específic, fixat a tal efecte en el calendari acadèmic. En el moment de la matrícula, l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària.
 

Metodologia

Pots consultar-la a la guia docent del Pràcticum.

Normativa

Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

Cotització a la Seguretat Social de les Pràctiques Externes

 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial mitjançant el mecanisme d’automatrícula durant el mes de juliol, o en un termini específic, fixat a tal efecte al calendari acadèmic. En el moment de la matrícula l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària

Presentació Pràcticum. (Sessió curs 2023-2024) (actualitzat 20/02/2024)

Normativa Pràctiques Externes a la UAB (pàgines 134 a 141)

Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

Cotització a la Seguretat Social de les Pràctiques Externes

 

ENTITAS OFERTES PER LA FACULTAT - CONVOCATÒRIA CURS 2023-2024

• Calendari

• Instruccions per fer la sol·licitud  

• La sol·licitud es farà on-line des de sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Minors

• La relació de places la trobareu a sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Minors

Assignació places oferta General (actualitzat 9/05/2024). Una vegada assignada la plaça es disposa de 15 dies per renunciar-hi.

Assignació places oferta Sanitat (actualitzat 24/04/2024). Una vegada assignada la plaça es disposa de 15 dies per renunciar-hi.

ENTITATS NO OFERTES PER LA FACULTAT

L'estudiant podrà proposar a la Facultat  la signatura de convenis amb altres entitats, sempre i quan el responsable de l’assignatura les consideri d'interès i siguin adequades a l'objectiu acadèmic del Pràcticum   

DOCUMENTACIÓ A OMPLIR:

• Pautes per omplir la documentació 

• e-formulari ENO

Convenis en Català:  Conveni Específic

Convenis en CastellàConveni Específic

Convenis en Anglès:  Conveni Específic

•Adjudicació Places No Ofertes. Curs 2023-2024 (Actualitzat 1/07/2024) El llistat s'anirà actualitzant a mesura que les sol·licituds presentades s'autoritzin