Treball Fi de Grau

TFG

Normativa TFG (actualitzada Febrer 2022)

 

SOL·LICITUD

Al setembre, la sol·licitud es fa a través del SIA en el període indicat al calendari.
 
A la convocatòria de Febrer, la sol.licitud es fa manual omplint el full de sol.licitud

En el cas de TFG Pactats entre alumne-tutor, cal que el tutor informi a la Comissió per tal de ser aprovat, si escau. L’alumne no cal que faci sol•licitud ja que se li assigna automàticament un cop aprovat el TFG i verificat que l’alumne compleix els requisits.

La tipologia de TFG amb aprenentatge servei (ApS) consisteix en la realització d'un servei comunitari en una entitat sense ànim de lucre orientat a resoldre una necessitat social real relacionada amb alguna de les àrees de coneixement del grau. Aquests treballs reben una menció especial de l'Oficina d'ApS de la UAB. Podeu trobar més informació i un recull d'experiències de TFG amb ApS d'alumnes de la Facultat a Vols fer un TFG en metolodogia ApS? i Premi FASDiscurs de Xènia Sala Pareta a la recollida del premi FAS

 

Calendari 2024-2025
 

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Llistat TFG oferta Convocatòria Febrer curs 2023-2024 (actualitzat 25/01/2024)

Llistat TFG ofertats curs 2023-2024 (actualitzat 28/07/2023)

Llistat TFG pactats curs 2023-2024 (actualitzat 1/03/2024)
 

LLISTAT ASSIGNACIONS TFG OFERTATS CTA CONVOCATÒRIA FEBRER  (actualitzat 22/02/2024)

LLISTAT ASSIGNACIONS TFG OFERTATS CTA (actualitzat 17/10/2023)

Defensa TFG convocatòria juny 2024 (modificat 10/06/2024)


Veterinària

Llistat TFG ofertats curs 2023-2024 (actualitzat 13/09/2023)

Llistat TFG pactats curs 2023-2024 (actualitzat 14/11/2023)

 

LLISTAT ASSIGNACIONS TFG OFERTATS VETERINÀRIA (actualitzat 2/10/2023)

DefensaTFG convocatòria juny 2024 (actualitzat 4/06/2024)