Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Sistema de garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Veterinària

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat transversal (SGIQ UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Veterinària assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius de la Facultat, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Vetetinària va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat).

 

Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
 
Processos estratègics
        PE05: Definició de la política i gestió del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)
 
Processos claus
        PC04: Orientació de l'alumnat
        PC05: Avaluació de l'alumnat
 
Processos de suport
        PS01:  Gestió dels serveis