Màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents

Formació en arxivística i gestió documental que incorpora les noves tecnologies i capacita per treballar al sector públic i privat amb documents tant històrics com administratius i en tots els suports

Admissió Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Calendari general

De febrer a octubre.

Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.