Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Admissió Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Els aspirants al màster hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, graduat o equivalent, en Microbiologia, Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Farmàcia i Veterinària, o en altres disciplines afins. També podran accedir titulats europeus i d'altres països amb estudis equiparables als anteriors.

Els aspirants hauran de tenir un coneixement bàsic de castellà (B1) i/o català (B1) per poder realitzar el correcte seguiment de les classes teòriques.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

- Expedient acadèmic (40%)
- Experiència professional com microbiòleg (25%)
- Entrevista personal (15%)
- Cursos de formació extracurriculars en Microbiologia (10%)
- Publicacions científiques (5%)
- Carta de recomanació (professional o acadèmica) (5%)

Complements de formació

Els alumnes procedents dels graus d'Enginyeria (enginyers químics, enginyers agrònoms) o graduats o llicenciats en Química entre d'altres, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.
 
La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.
 
Els complements de formació del màster consten d'un màxim de 16 crèdits ECTS repartits entre les següents assignatures pertanyents als diferents graus que s'imparteixen durant el primer semestre a la Facultat de Biociències de la UAB:
 
  • Microbiologia: 6 crèdits ECTS
  • Ecologia Microbiana: 4 crèdits ECTS
  • Biologia Molecular de Procariotes: 6 crèdits ECTS