Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació .

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42105 - Fonaments de l'Arxivística (2021-22)

 42106 - Productors i Tipologies Documentals I

 42109 - Productors i Tipologies Documentals II

 42107 - Sistemes d'Informació

 42110 - Tècniques Arxivístiques (2021-22)

 42113 - Avaluació i Accés als Documents

 42111 - Gestió dels Serveis d'Arxiu

 43181 - Pràctiques Externes

 42112 - Sistemes de Gestió Documental

 43182 - Treball de Fi de Màster