Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42441 - Comunicació i Cultura Política

 42442 - Convergència Digital i Polítiques de Comunicació

 44709 - Dissenys i Anàlisis en la Recerca Aplicada

 42443 - Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació

 44116 - Treball de Final de Màster

 42440 - Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social

 42444 - Gènere, Comunicació i Canvi Social (2022-23)

 42445 - Gestió i Mercats de la Comunicació

 44716 - Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural

 42448 - Narratives Digitals i Nous Formats

 42449 - Narratives i Imaginaris Col·lectius

 44708 - Polítiques Culturals i Comunicació Participativa en el Marc de l’Agenda Sostenible 2030

 42451 - Sistemes de Mitjans Comparats