Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura consta de 60 ECTS i es realitzarà en dos semestres (de 30 ECTS cadascun) en un únic curs acadèmic.

L'estructura de les matèries és la següent: 36 crèdits obligatoris (que inclouen 12 crèdits del Treball de Fi de Màster) i 24 crèdits optatius.

Els crèdits obligatoris recullen l'ensenyament de les matèries fonamentals per a l'aprenentatge i els crèdits optatius es centren en les matèries complementàries de les fonamentals, en què l'alumne pot optar per l'aprofundiment en els aspectes que considera més adequats per al seu futur investigador o professional.

Inici de curs

16/10/2023

Fi de curs

26/07/2024

Horaris

A partir de setembre de 2024 (pendent de concretar dia), heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 24
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Comunicació i Cultura Política 6 OB
Convergència Digital i Polítiques de Comunicació 6 OB
Dissenys i Anàlisis en la Recerca Aplicada 6 OB
Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Gestió i Mercats de la Comunicació 6 OT*
Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural 6 OT*
Narratives i Imaginaris Col·lectius 6 OT*
Polítiques Culturals i Comunicació Participativa en el Marc de l'Agenda Sostenible 2030 6 OT*
Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social 6 OT**
Gènere, Comunicació i Canvi Social 6 OT**
Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania 6 OT**
Narratives Digitals i Nous Formats 6 OT**
Sistemes de Mitjans Comparats 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 12 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius