Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 11 25
2019 24 25
2018 10 25
2017 16 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 98,16% 98,16%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats