Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

La indústria alimentària és la primera branca industrial al nostre país, amb un augment de facturació i ocupació any rere any. A la UAB et preparem de la manera més tecnològica i professional possible

Informació general

  • Facultat de Veterinària
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 70
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,194
  • Preu per crèdit: 18,46 euros
  • Idioma: Català (60%), castellà (30%) i anglès (10%).
  • Calendari Acadèmic Facultat
  • Modalitat: Presencial
  • Horaris: Matí i tarda
 Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Vols estudiar un grau amb gran futur professional? Et preocupa trobar feina quan acabis els estudis? El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments et prepara per treballar a la indústria alimentària, la qual és la primera branca industrial del país. És un dels graus amb un índex d’ocupabilitat més alt.

A la UAB disposem d’instal·lacions industrials perquè puguis conèixer i treballar amb equips reals de la indústria alimentària. El professorat té una gran experiència científica i industrial contrastada i col·labora amb empreses de diversos sectors alimentaris, per la qual cosa ofereix una docència actualitzada i de qualitat.

Podràs realitzar pràctiques dins d’un enorme ventall d’empreses alimentàries que inclouen tots els sectors, tant a Catalunya com a l’estranger, gràcies als programes de mobilitat.

Sortides professionals

El seguiment dels estudis capacita per a la inserció laboral en els àmbits dedicats a:
- Direcció de producció i transformació
- Innovació i desenvolupament de nous aliments i processos
- Gestió de la qualitat i de la seguretat dels aliments (empresa i Administració)
- Consultoria i assessorament empresarial
- Màrqueting i comercialització
- Docència i investigació

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Documentació addicional sobre les pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació