Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals

Aquest innovador doble grau et permetrà adquirir una formació jurídica completa amb una visió i especialització en dret i polítiques internacionals imprescindible en un món globalitzat

Informació general

 • Facultat de Dret

  Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 5 cursos - 354 crèdits
 • Places: 20
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 13,084
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès

 • Calendari
 • Modalitat: Presencial

És un dels únics dobles graus en Dret i Relacions Internacionals oferts en una universitat pública amb el prestigi de la UAB. Ofereix una interdisciplinarietat excepcional en un campus universitari i una forta empenta a la mobilitat europea i internacional dels estudiants, i fa una clara aposta per la docència en anglès de moltes de les assignatures.

T'interessa si:

 • Tens sensibilitat per la defensa dels drets i llibertats i per la justícia.
 • Tens interès pels problemes i reptes socials, econòmics i polítics des d’un vessant global i internacional
 • T’agradaria defensar davant els tribunals els interessos de les persones, de les empreses o de les administracions públiques.
 • Tens vocació de servei públic i voldries treballar especialment a la Unió Europea o en organitzacions internacionals.
 • T’agraden les institucions públiques, especialment en l’àmbit internacional o europeu.
 • T’agradaria donar assessorament legal a administracions, ONG o multinacionals amb un àmbit d’actuació supraterritorial.
 • T’agradaria representar administracions públiques, empreses o ONG en fòrums internacionals.
 • Tens interès per assessorar jurídicament en negociacions internacionals.

Sortides professionals

 • Organitzacions internacionals (Nacions Unides, Consell d’Europa) i entitats supranacionals (Unió Europea).
 • Cos diplomàtic.
 • Administracions públiques de tots els nivells que tinguin la voluntat o necessitat d’intervenir en polítiques o accions europees i internacionals.
 • Associacions, ONG i lobbys internacionals o representats davant de les institucions de la UE.
 • Exercici de l’advocacia en totes les especialitats (civil, penal, administrativa, laboral, tributària, etc.) o de la procuradoria dels tribunals.
 • Exercici de la funció pública en diversos àmbits: judicatura, fiscalia, etc.

Programes de mobilitat

Qualitat

Més informació