Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació capacita per dissenyar i caracteritzar els diferents mòduls dels sistemes de telecomunicació (antenes, filtres, amplificadors, transmissió i processament del senyal) des del punt de vista dels seus components electrònics (maquinari)

Informació general

 • Escola d'Enginyeria
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 140 (total ambdós graus de telecomunicació)
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 7,588
 • Preu per crèdit: 18,46 euros.
 • Idioma: Català (70 %), castellà (20 %) i, en algunes assignatures optatives, anglès (10 %).
 • Graus - Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
Grau d’enginyeria en sistemes de telecomunicació i Grau d’enginyeria electrònica de telecomunicació

Els estudis d’Enginyeria de Telecomunicació de la UAB capaciten per accedir a les professions oficials regulades d’enginyer de telecomunicació, en totes les variants. Els àmbits d’aplicació immediats de la titulació són els sistemes de telefonia en general, les comunicacions per satèl·lit, els sistemes d’instrumentació i el disseny electrònic en general.

L’enginyeria de telecomunicació inclou el disseny, la implementació i la gestió dels sistemes encarregats de transmetre i de rebre qualsevol tipus d’informació, mitjançant la radiació d’ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l’emissió d’ones acústiques.

El grau ha estat dissenyat incorporant metodologies d’aprenentatge modernes amb el doble objectiu d’optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L’estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d’alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Sortides professionals

Aquests professionals tenen una gran demanda en el sector de les TIC (tecnologies de la informació i la Comunicació), així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Algunes de les feines més habituals són:

 • Dissenyador o integrador de sistemes.
 • Consultor de sistemes.
 • Especialista en solucions TIC.
 • Dissenyador de xarxes de comunicacions.
 • Programador multimèdia.
 • Enginyer de radiofreqüència.
 • Consultor de telecomunicacions.
 • Enginyer de desenvolupament de maquinari (hardware).
 • Arquitecte de xarxes telemàtiques.
 • Gestor d'informació.
 • Especialista en integració i proves.
 • Analista de serveis telemàtics.
 • Dissenyador digital.
 • Enginyeria de comunicació de dades.
 • Dissenyador d'aplicacions per al processament digital de senyals.
 • Director de projectes TIC.
 • Desenvolupament de tecnologia  i investigació.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Els estudiants del grau fan pràctiques en empreses, com:
Indra Sistemas, S.A., Idneo Technologies, Everis Spain, Transports de Barcelona, S.A., Telecom Salto, SLU, Retevisión I,  S.A.U., Alibava Systems S.L., Fundació ESADE, Advanced Automotive Antennas, Coooperatin Volunteers, S.L., Aleaciones de Materiales Sinterizados, Marítima del Mediterráneo S.A.U.

I en instituts i centres de recerca i innovació, com:
Centre Nacional de Microelectrònica - IMB (CSIC), Centre de Visió per Computador (CVC), etc.

Documentació addicional sobre les pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació