Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Català

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 105836 - Gèneres Literaris i Societat Contemporània

 106279 - Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

 105824 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat

 105823 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot

 106287 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

 100228 - Introducció a la lingüística

 106282 - Introducció a la Literatura Anglesa

 100271 - Literatura Comparada

 105835 - Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat

2n curs

 105826 - Fonaments de Filologia Catalana

 105839 - De Bernat Metge a Curial e Güelfa

 105829 - Fonologia Catalana (2023-24)

 106280 - Gramàtica Anglesa II: l'Oració

 106289 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II

 106288 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II

 106284 - Història Cultural de les Illes Britàniques

 105827 - Lèxic i Gramàtica

 105842 - Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme

 106297 - Literatura del Romanticisme Britànic

3r curs

 105846 - Fonaments Lingüístics de la Normativa

 106291 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 106285 - Història Cultural dels Estats Units

 106304 - Literatura dels Estats Units I: Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 105841 - Poesia Catalana Contemporània

 105830 - Sintaxi Catalana

 105843 - Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval

4t curs

 105834 - Dialectologia Catalana

 106295 - Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol

 106656 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del Llenguatge

 106293 - Anàlisi Sintàctica de l'Anglès

 106311 - Anglès en el Context Global

 106320 - Anglès per a Finalitats Específiques (2023-24)

 105844 - Ausiàs March i la Poesia Europea

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 105850 - El Català com a Segona Llengua

 105854 - El Conte Medieval Català i la Tradició Romànica

 106330 - Ensenyament de la Literatura en Anglès

 105833 - Estructura, Significat i Discurs

 106322 - Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa (2023-24)

 106323 - Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa

 105825 - Història Social de la Llengua Catalana

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106307 - Introducció a l'Adquisició i Ensenyament de l'Anglès

 105838 - La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

 105840 - Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració

 106301 - Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI

 106305 - Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX

 106732 - Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig

 105831 - Morfologia Catalana

 105855 - Narcís Oller i el Realisme Europeu

 100262 - Pensament Literari

 106654 - Pràctiques Professionals I

 106655 - Pràctiques Professionals II

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 105845 - Teatre Català

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 106338 - Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea

 106319 - Traducció

 106314 - Varietats de l'Anglès (2023-24)