Pla d'estudis Grau en Història

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La guia docent de l'assignatura amb codi 100372 es pot consultar a la pestanya de guies docents del grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

 100018 - Expressió escrita llengua catalana

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola

 100337 - Fonaments del món contemporani

 100338 - Fonaments del món modern

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural

 100334 - Introducció a la Història Antiga

 100335 - Introducció a la Història Medieval

 100336 - Introducció a la Prehistòria

 100276 - Lectura de la imatge artística

 100333 - Visions geogràfiques del món

2n curs

 100342 - Història Contemporània d'Espanya I, l'Època de la Revolució Liberal

 100340 - Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

 100345 - Història Contemporània universal I, l'Època del Liberalisme

 100339 - Història social i econòmica de l'antiguitat

 100363 - L'Època de la Reforma

 100360 - L'Època del Gòtic. Segles XII-XV

 100361 - La Formació d'Europa. Segles V-XI

 100388 - Les Societats Prehistòriques

 100373 - Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica

 100374 - Paleografia

3r curs

 100348 - Conquesta i Colonització d'Amèrica (Segles XVI-XVIII)

 100343 - Història Contemporània d'Espanya II, de la Monarquia a la República

 100344 - Història Contemporània d'Espanya III, el Franquisme i la Democràcia

 100341 - Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia

 100346 - Història Contemporània Universal II, l'Època de l'Imperialisme

 100347 - Història Contemporània universal III, l'Època dels Blocs

 100349 - Història d'Amèrica Contemporània

 100362 - L'Època de la Il·lustració

 100364 - L'Època del Barroc

 100390 - Tendències Historiogràfiques Actuals

4t curs

 100391 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100331 - Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana

 100379 - Arqueologia de les Dones

 100330 - Arqueologia del Territori Medieval (2019-20)

 103985 - Ciència i Tècnica a l'Època Moderna

 100381 - Codicologia i Paleografia

 100375 - Cultura i Mentalitats a l'Època Moderna

 100350 - Cultures Polítiques i Conflictes Socials a la Catalunya Contemporània (2019-20)

 100383 - Dictadures i Democràcies al Segle XX

 100328 - Diplomàtica

 100385 - Els Estats Liberals

 100354 - Els Orígens de la Catalunya Contemporània

 100382 - Epigrafia i Numismàtica

 100384 - Feixisme, Populisme i Nacionalpopulisme al Segle XX

 100355 - Guerra i imperialisme en l'antiguitat

 100356 - Guerra i Societat en l'Època Moderna

 100351 - Història antiga de Catalunya

 100325 - Història de la Religió i del Pensament en l'Antiguitat

 100368 - Història de les Dones a l'Edat Mitjana

 100389 - Història del Mediterrani en l'Antiguitat

 100366 - Història del Pensament i de les Cultures Polítiques Contemporànies

 100365 - Història Dels Moviments Socials a l'Època Contemporània

 100369 - Història i gènere a l'antiguitat

 100370 - Història i Gènere a l'Època Moderna

 100371 - Història i Gènere als Segles Contemporanis

 100352 - Història Medieval de Catalunya

 100353 - Història Moderna de Catalunya

 100367 - Història Social i Econòmica del Món Contemporani

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100376 - La Monarquia dels Reis Catòlics

 100377 - La Monarquia Hispànica, Segles XVI-XVIII

 100332 - Llatí Medieval (2019-20)

 100386 - Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani.

 104156 - Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)

 100380 - Prehistòria de Catalunya

 100358 - Relacions internacionals i conflictes a l'època contemporània

 100359 - Revoltes i Revolucions a l'Època Moderna

 100387 - Revolució i Contrarevolució a l'Època Contemporània