Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Català

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Català

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengua i Lingüística
Menció en Literatura

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I
 • Literatura Comparada
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot
 • Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat
 • Introducció a la Literatura Anglesa
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I
 • Introducció a la Lingüística
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat
 • Gèneres Literaris i Societat Contemporània
 • Història Cultural de les Illes Britàniques
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II
 • Fonaments de Filologia Catalana
 • Lèxic i Gramàtica
 • Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme
 • Gramàtica Anglesa II: l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II
 • Literatura del Romanticisme Britànic
 • Fonologia Catalana
 • De Bernat Metge a Curial e Güelfa
3r curs 4t curs
 • Fonètica i Fonologia Angleses I
 • Història Cultural dels Estats Units
 • Fonaments Lingüístics de la Normativa
 • Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval
 • Literatura dels Estats Units I: Segle XIX
 • Literatura Victoriana
 • Sintaxi Catalana
 • Poesia Catalana Contemporània
 • Dialectologia Catalana
 • Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

- Pràctiques Professionals I

- Pràctiques Professionals II

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 42 crèdits (7 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Llengua i Lingüística Menció en Literatura 
 • Tipologia Lingüística*
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Teoria del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Anàlisi Sintàctica de l’Anglès
 • Anglès en el Context Global
 • Varietats de l’Anglès
 • Introducció a l’Adquisició i l'Ensenyament de l’Anglès
 • Anglès per a Finalitats Específiques
 • Traducció
 • Història Social de la Llengua Catalana
 • Morfologia Catalana
 • Estructura, Significat i Discurs
 • El Català com a Segona Llengua
 • Política i Planificació Lingüístiques
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada*
 • Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
 • Pensament Literari
 • Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX
 • Literatura Anglesa del Renaixement i la Il·lustració
 • Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI
 • Prosa en Anglès
 • Ensenyament de la Literatura en Anglès
 • Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa
 • Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa
 • Ausiàs March i la Poesia Europea
 • El Conte Medieval Català i la Tradició Romànica
 • Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració
 • La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda
 • Narcís Oller i el Realisme Europeu
 • Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig
 • Teatre Català

(*) Obligatòria de menció.

 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.