Màsters i postgraus en Veterinària

Màsters Inici Places Modalitat
Benestar Animal Oct 21 25 Semipresencial
Clínica de Petits Animals (Barcelona i Madrid) Nov 20 40 Semipresencial
Clínica de Petits Animals (Online) Nov 20 100 Online
Etologia d'Animals de Companyia Març 21 42 Semipresencial
Laboratory Animal Science and Welfare Oct 21 45 Presencial.
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Online) Feb 21 40 Online
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Presencial) Feb 21 20 Presencial.
Metodologia de la Investigació en Ciències de la Salut Oct 21 500 Semipresencial
Diplomes de Postgrau Inici Places Modalitat
Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals Set 20 300 Semipresencial
Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals Nov 21 50 Presencial.
Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals (Semipresencial) Nov 21 50 Semipresencial
Instrucció d'Unitats Canines de Treball Set 21 35 Presencial.