Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Memòries anuals de l'Escola de Doctorat

Consulteu aquí les memòries anuals de l'Escola de Doctorat:

Memòria 2021-2022 (abril 2023)

Memòria 2020-2021 (març 2022)

Memòria 2019-2020 (març 2021)

Memòria 2018 (maig 2019)

Memòria 2017 (maig 2018)

Memòria 2016 (juny 2017)

Memòria 2015 (juliol 2016)

Memòria 2014 (maig 2015)