Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Assignatures en anglès

Assignatures de grau en anglès pel curs acadèmic actual

Consulteu l'oferta d'assignatures en anglès, per àmbit d'estudi. Per a informació detallada, actualitzacions i disponibilitat de grups, contacteu amb la Facultat o Escola.

Arqueologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Arqueologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Estudis Anglesos

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis Anglesos
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6
1r curs 1r 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6
2n curs 1r 100225 Gramàtica Anglesa 6
2n curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6
2n curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6
2n curs 2n 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
2n curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6
2n curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6
3r curs No especificat 100199 Adquisició de la llengua anglesa 6
3r curs No especificat 100215 Anglès per a finalitats específiques 6
3r curs No especificat 100208 Estudis culturals en anglès 6
3r curs No especificat 100206 Estudis postcolonials en anglès 6
3r curs No especificat 100237 Literatura nord-americana contemporània 6
3r curs No especificat 100259 Metodologia de l'ensenyament 6
3r curs No especificat 100190 Morfologia, lexicologia i semàntica 6
3r curs No especificat 100189 Pragmàtica 6
3r curs No especificat 100267 Prosa en Anglès 6
3r curs No especificat 100216 Pràctiques externes 6
3r curs No especificat 100266 Shakespeare i el seu temps 6
3r curs No especificat 100197 Sociolingüística anglesa 6
3r curs No especificat 100214 Traducció 6
3r curs 1r 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
3r curs 1r 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
3r curs 1r 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
3r curs 1r 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
3r curs 2n 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
3r curs 2n 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
3r curs 2n 100224 Llengua Comparada 6
3r curs 2n 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6
4t curs No especificat 100199 Adquisició de la llengua anglesa 6
4t curs No especificat 100215 Anglès per a finalitats específiques 6
4t curs No especificat 100208 Estudis culturals en anglès 6
4t curs No especificat 100206 Estudis postcolonials en anglès 6
4t curs No especificat 100237 Literatura nord-americana contemporània 6
4t curs No especificat 100259 Metodologia de l'ensenyament 6
4t curs No especificat 100190 Morfologia, lexicologia i semàntica 6
4t curs No especificat 100189 Pragmàtica 6
4t curs No especificat 100267 Prosa en Anglès 6
4t curs No especificat 100216 Pràctiques externes 6
4t curs No especificat 100266 Shakespeare i el seu temps 6
4t curs No especificat 100197 Sociolingüística anglesa 6
4t curs No especificat 100214 Traducció 6
4t curs No especificat 100251 Treball de fi de grau 6

Estudis Francesos

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis Francesos
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6

Estudis d'Anglès i Català

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis d'Anglès i Català
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
3r curs No especificat 103517 Pràctiques Externes 6
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
4t curs No especificat 103517 Pràctiques Externes 6
4t curs No especificat 103516 Treball de Final de Grau 6
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6

Estudis d'Anglès i Espanyol

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis d'Anglès i Espanyol
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
3r curs No especificat 103511 Pràctiques Externes 6
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
4t curs No especificat 103511 Pràctiques Externes 6
4t curs No especificat 103510 Treball de Fi de Grau 6
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6

Estudis d'Anglès i Francès

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis d'Anglès i Francès
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6
2n curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
3r curs No especificat 103399 Pràctiques Externes 6
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
4t curs No especificat 103399 Pràctiques Externes 6
4t curs No especificat 103396 Treball de Final de Grau 6
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6

Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6
1r curs 1r 100271 Literatura Comparada 6
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
3r curs No especificat 103509 Pràctiques Externes 6
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 6
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6
4t curs No especificat 103509 Pràctiques Externes 6
4t curs No especificat 103508 Treball de Final de Grau 6
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6

Estudis d'Àsia Oriental

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis d'Àsia Oriental
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 101522 Geografia d'Àsia 6
2n curs 1r 101532 Economia Aplicada de l'Àsia Oriental 6
3r curs 1r 101526 Relacions internacionals de l'Àsia Oriental 6

Estudis de Català i Espanyol

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Estudis de Català i Espanyol
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Filosofia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Filosofia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6
1r curs 2n 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Història

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Història
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6
1r curs 1r 100333 Visions geogràfiques del món 6
1r curs 2n 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
1r curs 2n 100276 Lectura de la imatge artística 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Història de l'Art

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Història de l'Art
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100535 Treball de final de grau 6

Humanitats

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Humanitats
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6
1r curs 1r 100271 Literatura Comparada 6
1r curs 2n 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
1r curs 2n 103570 Llengua Estrangera II (Anglès) 6
1r curs 2n 100333 Visions geogràfiques del món 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Llengua i Literatura Espanyoles

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6
1r curs 1r 100271 Literatura Comparada 6
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Musicologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Musicologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6
1r curs 1r 100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 6
1r curs 2n 100276 Lectura de la imatge artística 6
1r curs 2n 100271 Literatura Comparada 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Traducció i Interpretació

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Traducció i Interpretació
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 101480 Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès) 6
1r curs 2n 101477 Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès) 6
3r curs No especificat 101488 Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació 4
3r curs 1r 101449 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès) 6
3r curs 2n 101316 Traducció inversa (castellà-anglès) 6
4t curs No especificat 101310 Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès) 6
4t curs No especificat 101307 Traducció inversa especialitzada (català-anglès) 6

Biologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Biologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 100756 Immunologia de les malalties infeccioses 6

Bioquímica

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Bioquímica
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 100863 Biologia molecular del càncer 6

Ciències Ambientals

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Ciències Ambientals
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 102805 Medi Ambient i Societat 9
4t curs No especificat 102814 Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional 6

Física

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Física
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
3r curs No especificat 100164 Introducció a la Fotònica 5
4t curs No especificat 103947 Física d’Altes Energies 6
4t curs No especificat 100171 Mecànica Quàntica 6
4t curs No especificat 100178 Mecànica Quàntica Avançada 6
4t curs No especificat 100172 Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals 6
4t curs No especificat 103946 Relativitat General i Cosmologia 6
4t curs No especificat 100180 Òptica Quàntica 6

Genètica

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Genètica
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 101958 Pràctiques externes 12
4t curs No especificat 105065 Temes Actuals de la Bioinformàtica 3

Microbiologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Microbiologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 101007 Immunologia de les malalties infeccioses 6

Nanociència i Nanotecnologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Nanociència i Nanotecnologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
3r curs 2n 103289 Dispositius Electrònics 5

Química

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Química
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
2n curs 2n 102531 Espectroscòpia 6
3r curs 1r 102532 Determinació Estructural 6
4t curs No especificat 102510 Materials Polimèrics i Biomaterials 6
4t curs No especificat 102520 Metalls en Biologia i Medicina 6
4t curs No especificat 102497 Química Ambiental i Sostenibilitat 6

Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Administració i Direcció d'Empreses
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 102340 Dret 6
1r curs 1r 102343 Economia de l'Empresa I 6
1r curs 1r 102330 Història Econòmica Mundial 6
1r curs 1r 102341 Introducció a l'Economia 6
1r curs 1r 102345 Matemàtiques I 6
1r curs 2n 102387 Economia Internacional 6
1r curs 2n 102386 Estadística I 6
1r curs 2n 104675 Fonaments de Màrqueting 6
1r curs 2n 102366 Introducció a la Comptabilitat 6
1r curs 2n 102344 Matemàtiques II 6
2n curs 1r 102374 Comptabilitat de Costos 6
2n curs 1r 102320 Economia Espanyola 6
2n curs 1r 102385 Estadística II 6
2n curs 1r 102337 Microeconomia I 6
2n curs 1r 102342 Recursos Humans 6
2n curs 2n 102371 Comptabilitat Financera 6
2n curs 2n 102308 Econometria I 6
2n curs 2n 102384 Macroeconomia I 6
2n curs 2n 102336 Microeconomia II 6
2n curs 2n 104676 Teories de l'Empresa 6
3r curs 1r 102364 Creació d'Empreses 6
3r curs 1r 102363 Direcció Estratègica I 6
3r curs 1r 104678 Direcció de Màrqueting 6
3r curs 1r 102329 Finances I 6
3r curs 2n 106397 Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables 6
3r curs 2n 102362 Direcció Estratègica II 6
3r curs 2n 104677 Direcció d'Operacions 6
3r curs 2n 102328 Finances II 6
3r curs 2n 102355 Investigació Comercial I 6
3r curs 2n 102352 Màrqueting II 6
4t curs No especificat 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6
4t curs No especificat 102324 Comerç Exterior 6
4t curs No especificat 102369 Control Econòmic i de Gestió 6
4t curs No especificat 102381 Dret del Treball 6
4t curs No especificat 102307 Econometria II 6
4t curs No especificat 102302 Economia Sectorial 6
4t curs No especificat 102454 Economia del Sector Públic 6
4t curs No especificat 104651 Finances Públiques 6
4t curs No especificat 102368 Fiscalitat 6
4t curs No especificat 102356 Gestió de la Distribució 6
4t curs No especificat 102315 Història Econòmica Contemporània 6
4t curs No especificat 102314 Història Econòmica d'Espanya 6
4t curs No especificat 104650 Integració i Globalització Econòmica 6
4t curs No especificat 102354 Investigació Comercial II 6
4t curs No especificat 102383 Macroeconomia II 6
4t curs No especificat 102382 Macroeconomia III 6
4t curs No especificat 102327 Mercats de Capitals 6
4t curs No especificat 102335 Microeconomia III 6
4t curs No especificat 102334 Organització Industrial 6
4t curs No especificat 102468 Política Econòmica 6
4t curs No especificat 103962 Pràctiques Externes 18
4t curs No especificat 102389 Sistemes d'Informació 6
4t curs No especificat 104682 Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos 6
4t curs No especificat 102477 Teoria de Jocs 6
4t curs No especificat 102331 Treball de Final de Grau 12

Antropologia Social i Cultural

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Antropologia Social i Cultural
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6
1r curs 2n 100333 Visions geogràfiques del món 6
3r curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6
4t curs No especificat 100036 Idioma Modern I (Anglès) 6

Ciència política i gestió pública

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Ciència política i gestió pública
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
2n curs Anual 101104 Metodologia de l'anàlisi política 12
2n curs Anual 101118 Pensament polític 12
3r curs 1r 101081 Política comparada I 6
3r curs 1r 101090 Sistema internacional contemporani 6
3r curs 2n 101086 Economia i comerç internacional 6
3r curs 2n 101083 Institucions i política de la Unió Europea 6
3r curs 2n 101080 Política comparada II 6
3r curs 2n 101084 Política econòmica i economia del sector públic 6
3r curs 2n 101094 Política exterior espanyola 6
3r curs 2n 101093 Política internacional europea 6
3r curs 2n 101107 Polítiques comunitàries 6
4t curs No especificat 101086 Economia i comerç internacional 6
4t curs No especificat 101094 Política exterior espanyola 6
4t curs No especificat 101093 Política internacional europea 6
4t curs No especificat 101107 Polítiques comunitàries 6

Comptabilitat i Finances

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Comptabilitat i Finances
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 2n 102143 Economia Internacional 6
2n curs 2n 102118 Macroeconomia 6

Comunicació Audiovisual

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Comunicació Audiovisual
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
3r curs 1r 103076 Gèneres Cinematogràfics 6
3r curs 2n 103076 Gèneres Cinematogràfics 6
4t curs No especificat 103076 Gèneres Cinematogràfics 6

Criminologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Criminologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 100472 Llenguatge criminològic 6
4t curs No especificat 103952 Criminologia Comparada 6
4t curs No especificat 100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 6
4t curs No especificat 100461 Penologia comparada 6
4t curs Anual 100463 Treball de Final de Grau 12

Direcció Hotelera

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Direcció Hotelera
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs Anual 103760 Primera Llengua Estrangera I (Anglès) 6
2n curs 1r 103745 Gestió dels Recursos Humans en la Indústria Hotelera 6
2n curs Anual 103763 Primera Llengua Estrangera II (Anglès) 6
3r curs 1r 103735 Màrqueting 6
3r curs 2n 103749 Geografia Turística i Econòmica 6
3r curs Anual 103707 Primera Llengua Estrangera III (Anglès) 6
4t curs No especificat 103781 Comercialització Electrònica en el Sector Hoteler 3
4t curs No especificat 103771 Creació d'Empreses i Innovació 3
4t curs No especificat 103778 Direcció d'Empreses de Restauració 6
4t curs No especificat 103752 Gestió de la Qualitat i Medi Ambient 6
4t curs No especificat 103754 Organització Hotelera i Atenció al Client 6
4t curs No especificat 103755 Parcs Temàtics d'Oci i Animació 3
4t curs No especificat 103710 Primera Llengua Estrangera IV (Anglès) 6
4t curs No especificat 103737 Publicitat i Relacions Públiques 6
4t curs No especificat 103757 Temes de Turisme 6

Dret

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Dret
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 102282 Bioètica 6
4t curs No especificat 100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 6
4t curs No especificat 102260 Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) 6
4t curs No especificat 102261 Dret del Comerç Internacional 6
4t curs No especificat 102227 Dret del Medi Ambient 6
4t curs No especificat 102280 Gènere i Dret 6
4t curs No especificat 102258 Institucionalització del Sistema Internacional 6
4t curs No especificat 102257 La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea 6
4t curs No especificat 104153 Pràctiques Externes 12
4t curs No especificat 102200 Pràctiques Externes I 6
4t curs No especificat 105067 Simulació Jurídica 6
4t curs 1r 102255 Protecció Internacional dels Drets Humans 3

Economia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Economia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 102340 Dret 6
1r curs 1r 102343 Economia de l'Empresa I 6
1r curs 1r 102330 Història Econòmica Mundial 6
1r curs 1r 102341 Introducció a l'Economia 6
1r curs 1r 102345 Matemàtiques I 6
1r curs 2n 102387 Economia Internacional 6
1r curs 2n 102386 Estadística I 6
1r curs 2n 102314 Història Econòmica d'Espanya 6
1r curs 2n 102366 Introducció a la Comptabilitat 6
1r curs 2n 102344 Matemàtiques II 6
2n curs 1r 102376 Anàlisi Dels Estats Financers 6
2n curs 1r 102320 Economia Espanyola 6
2n curs 1r 102385 Estadística II 6
2n curs 1r 104650 Integració i Globalització Econòmica 6
2n curs 1r 102337 Microeconomia I 6
2n curs 2n 102308 Econometria I 6
2n curs 2n 102302 Economia Sectorial 6
2n curs 2n 102454 Economia del Sector Públic 6
2n curs 2n 102384 Macroeconomia I 6
2n curs 2n 102336 Microeconomia II 6
3r curs 1r 102307 Econometria II 6
3r curs 1r 102329 Finances I 6
3r curs 1r 102383 Macroeconomia II 6
3r curs 1r 102335 Microeconomia III 6
3r curs 1r 102468 Política Econòmica 6
3r curs 2n 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6
3r curs 2n 102475 Comerç Internacional 6
3r curs 2n 102371 Comptabilitat Financera 6
3r curs 2n 102374 Comptabilitat de Costos 6
3r curs 2n 102369 Control Econòmic i de Gestió 6
3r curs 2n 102364 Creació d'Empreses 6
3r curs 2n 102363 Direcció Estratègica I 6
3r curs 2n 102362 Direcció Estratègica II 6
3r curs 2n 104677 Direcció d'Operacions 6
3r curs 2n 104678 Direcció de Màrqueting 6
3r curs 2n 102381 Dret del Treball 6
3r curs 2n 102472 Economia del Medi Ambient 6
3r curs 2n 102328 Finances II 6
3r curs 2n 104651 Finances Públiques 6
3r curs 2n 104675 Fonaments de Màrqueting 6
3r curs 2n 102315 Història Econòmica Contemporània 6
3r curs 2n 102481 Integració Econòmica Europea 6
3r curs 2n 102355 Investigació Comercial I 6
3r curs 2n 102382 Macroeconomia III 6
3r curs 2n 102327 Mercats de Capitals 6
3r curs 2n 102334 Organització Industrial 6
3r curs 2n 102342 Recursos Humans 6
3r curs 2n 102389 Sistemes d'Informació 6
3r curs 2n 102477 Teoria de Jocs 6
3r curs 2n 104676 Teories de l'Empresa 6
4t curs No especificat 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6
4t curs No especificat 102475 Comerç Internacional 6
4t curs No especificat 102371 Comptabilitat Financera 6
4t curs No especificat 102374 Comptabilitat de Costos 6
4t curs No especificat 102369 Control Econòmic i de Gestió 6
4t curs No especificat 102364 Creació d'Empreses 6
4t curs No especificat 102363 Direcció Estratègica I 6
4t curs No especificat 102362 Direcció Estratègica II 6
4t curs No especificat 104677 Direcció d'Operacions 6
4t curs No especificat 104678 Direcció de Màrqueting 6
4t curs No especificat 102381 Dret del Treball 6
4t curs No especificat 102472 Economia del Medi Ambient 6
4t curs No especificat 102328 Finances II 6
4t curs No especificat 104675 Fonaments de Màrqueting 6
4t curs No especificat 102481 Integració Econòmica Europea 6
4t curs No especificat 102355 Investigació Comercial I 6
4t curs No especificat 102327 Mercats de Capitals 6
4t curs No especificat 102334 Organització Industrial 6
4t curs No especificat 103962 Pràctiques Externes 18
4t curs No especificat 102342 Recursos Humans 6
4t curs No especificat 102389 Sistemes d'Informació 6
4t curs No especificat 104676 Teories de l'Empresa 6
4t curs No especificat 102461 Treball de Final de Grau 12

Educació Infantil

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Educació Infantil
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12
1r curs Anual 105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 12
2n curs 2n 102011 Teories i pràctiques contemporànies en educació 6
4t curs No especificat 106450 L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil 6

Educació Primària

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Educació Primària
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 102011 Teories i pràctiques contemporànies en educació 6
1r curs 2n 102055 Matemàtiques per a mestres 6
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12
1r curs Anual 105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 12
2n curs 1r 102085 Aprenentatge i desenvolupament I 6
2n curs 1r 102069 Context Social i Gestió Escolar 6
2n curs 1r 102068 Didàctica i desenvolupament curricular 6
2n curs 2n 102061 Aprenentatge de les matemàtiques i currículum 6
2n curs 2n 102052 Educació física en l'educació primària 5
2n curs 2n 102065 Pràcticum I 6
2n curs Anual 102036 Educació musical i visual 9
2n curs Anual 102046 Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural 10
3r curs 1r 102084 Aprenentatge i desenvolupament II 4
3r curs 1r 102089 Didàctica de les ciències experimentals 5
3r curs 1r 102051 Educació física i la seva didàctica I 4
3r curs 1r 102059 Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques 5
3r curs 2n 102042 Didàctica de les ciències socials 5
3r curs 2n 102083 Diferències i inclusió 5
3r curs 2n 102035 Educació musical, visual i aprenentatge 5
3r curs 2n 102067 Planificació, investigació i innovació 3
3r curs 2n 102073 Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme 5
3r curs 2n 103702 Pràcticum III 2
4t curs No especificat 103578 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària 6
4t curs No especificat 103580 L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC 6
4t curs No especificat 103581 La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos 6
4t curs No especificat 103579 Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària 6
4t curs No especificat 103582 Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa 6
4t curs 1r 102062 Pràcticum IV 12
4t curs 2n 103505 Pràcticum V 12
4t curs Anual 102047 Treball de Final de Grau 6

Educació social

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Educació social
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12
1r curs Anual 105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 12

Empresa i Tecnologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Empresa i Tecnologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 2n 102143 Economia Internacional 6
3r curs 1r 102118 Macroeconomia 6

Gestió aeronàutica

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Gestió aeronàutica
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 101744 Direcció d'operacions logístiques 6
4t curs No especificat 106547 Pràctiques Externes 15
4t curs No especificat 106548 Treball de Final de Grau 15

Pedagogia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Pedagogia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12
1r curs Anual 105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 12

Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Publicitat i Relacions Públiques
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 103154 Tècniques de Negociació i Lideratge 6

Sociologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Sociologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
3r curs 1r 101144 El canvi social i la globalització 6
3r curs 1r 101133 Sociologia de la religió 6
4t curs No especificat 101159 Política educativa 6

Turisme

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Turisme
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 1r 101193 Fonaments del turisme 6
1r curs 1r 101207 Habilitats informàtiques i d'estudi 6
1r curs 1r 104950 Introducció a l'Economia Turística 6
1r curs 1r 104953 Introducció al Dret Turístic 6
1r curs 2n 101194 Anàlisi del sector turístic 6
1r curs 2n 104952 Geografia Turística 6
1r curs 2n 104949 Introducció a l'Empresa Turística 6
1r curs 2n 104951 Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme 6
1r curs Anual 101164 Primera llengua estrangera I, anglès 6
2n curs 1r 101206 Economia del turisme 6
2n curs 1r 101232 Gestió dels recursos humans 6
2n curs 1r 101190 Habilitats del sector turístic 6
2n curs 2n 101203 Comptabilitat 6
2n curs 2n 101195 Recursos territorials turístics 6
2n curs 2n 104966 Turisme i Patrimoni 6
2n curs Anual 101182 Primera llengua estrangera II, anglès 6
2n curs Anual 104967 Pràctiques Externes I 12
3r curs 1r 101201 Comptabilitat de gestió 6
3r curs 1r 101191 Habilitats directives i de comunicació 6
3r curs 1r 104954 Màrqueting Turístic 6
3r curs 2n 104955 Direcció Estratègica de l'Empresa Turística 6
3r curs 2n 101200 Direcció financera 6
3r curs 2n 101210 Màrqueting estratègic 6
3r curs Anual 101179 Primera llengua estrangera III, anglès 6
3r curs Anual 104968 Pràctiques Externes II 12
4t curs No especificat 104958 Animació Sociocultural 3
4t curs No especificat 104956 Emprenedoria i Innovació 3
4t curs No especificat 101188 Gastronomia i enologia 6
4t curs No especificat 101225 Gestió d'oficines de turisme 3
4t curs No especificat 104957 Gestió de la Qualitat Turística 6
4t curs No especificat 101223 Gestió del servei i atenció al client 6
4t curs No especificat 101218 Guia turístic 3
4t curs No especificat 104961 Innovació en Gestió Hotelera 6
4t curs No especificat 104960 Innovació en Turisme 6
4t curs No especificat 101222 Organització de congressos i esdeveniments 3
4t curs No especificat 101214 Polítiques territorials turístiques 6
4t curs No especificat 101176 Primera llengua estrangera IV, anglès 6
4t curs No especificat 101235 Productes turístics 6
4t curs No especificat 104962 Promoció de Destins Turístics 6
4t curs No especificat 101227 Publicitat i relacions públiques 6
4t curs No especificat 101226 Sociologia i psicologia del turisme 6
4t curs No especificat 104959 Transports i Distribució Turística 6
4t curs No especificat 101213 Turisme i sostenibilitat 6
4t curs No especificat 104964 e-Commerce en Turisme 3
4t curs No especificat 104965 e-Marketing Turístic 6
4t curs 2n 101239 Treball de Final de Grau 12

Ciències Biomèdiques

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Ciències Biomèdiques
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
2n curs 2n 101919 Estructura i funció del sistema nerviós 6
4t curs No especificat 101897 Biologia molecular i cel·lular del càncer 6
4t curs No especificat 101931 Immunologia de les malalties infeccioses 6

Fisioteràpia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Fisioteràpia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
3r curs 2n 102995 Anglès Tècnic 6
4t curs No especificat 102998 Tractament Fisioterapèutic en Neurologia 6

Infermeria

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Infermeria
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
2n curs Anual 106116 Simulació I 3

Medicina

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Medicina
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora 3
5e curs No especificat 103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora 3
5e curs No especificat 102941 Psiquiatria 6
6e curs No especificat 103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora 3

Psicologia

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Psicologia
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
1r curs 2n 102606 Fonaments de Psicobiologia II 9
2n curs 1r 102547 Psicologia Fisiològica I 6
2n curs 2n 102546 Psicologia Fisiològica II 6
3r curs 1r 102569 Psicometria 6
4t curs 2n 102597 Intel·ligència i Processos Cognitius 6

Veterinària

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Veterinària
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs Anual 102620 Medicina i Cirurgia d'Èquids 7
5e curs No especificat 104667 Dermatologia 3
5e curs Anual 104668 Neurologia 3
5e curs Anual 104670 Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals 3

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 102733 Disseny de Sistemes Incrustats 6

Enginyeria Informàtica

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Enginyeria Informàtica
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
2n curs 2n 102768 Intel·ligència Artificial 6
2n curs 2n 102746 Xarxes 6
4t curs No especificat 106542 Treball de Final de Grau 12
4t curs 1r 102762 Anglès Professional I 6
4t curs 2n 102761 Anglès Professional II 6

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Assignatures que s'imparteixen en anglès en el grau de Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits
4t curs No especificat 102701 Projecte Avançat d'Enginyeria 12
4t curs No especificat 102697 Tecnologies d'Accés 6