Internacional

Estudis en anglès

Noi sonrient amb dos persones més a una taula amb llibres i un ordinador

Amb la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional, la UAB té una oferta acadèmica en anglès extensa i diversa, que inclou graus, màsters, postgraus, doctorats, formació continuada i més de 300 cursos de grau en anglès. 

Tot seguit, trobareu l’oferta acadèmica en anglès. Consulta el catàleg complet aquí o descarrega el següent PDF.

Consulta el catàleg complet aquí.

Consulta el catàleg complet aquí.

Què són?

Els màsters europeus conjunts Erasmus Mundus (MCEM) són programes d’estudis universitaris internacionals, integrats i d’excel·lència, impartits conjuntament per un consorci internacional d’institucions d’educació superior, majoritàriament europees, que ofereixen beques per estudiants d’arreu del món finançades per la Comissió Europea, en el marc del programa europeu Erasmus. El pla d’estudis preveu estades en un mínim de dues universitats del consorci i dona lloc a un títol conjunt (en nom de, com a mínim, dues de les institucions) o diversos títols reconeguts oficialment per les mateixes institucions on s’ha cursat el màster.

Durada

La durada dels programes pot ser de 60, 90 o 120 crèdits ECTS, i d’un mínim d’un any i un màxim de dos.

Com sol·licitar-ho?

Al web de l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura de la Comissió Europea (EACEA) trobareu el catàleg de màsters Erasmus Mundus vigents, amb enllaços als llocs web de cadascun dels màsters. L’alumnat interessat a sol·licitar l’admissió a un màster Erasmus Mundus ha de seguir els procediments indicats al web de cada màster: llista completa.

Ajuts i beques

L’ajuda financera es destina a l’alumnat que prèviament hagi estat admès als estudis i d’acord amb un procés de selecció. L’alumnat que obtingui la beca té cobertes les despeses de participació, que inclouen les taxes de matrícula, ajuts al desplaçament i les despeses de subsistència. L’import de la beca variarà en funció de la durada del màster i la distància entre el país d’origen i el país de destí.

No es podrà gaudir d’una beca Erasmus Mundus si ja se n’ha obtingut una anteriorment.

Les beques Erasmus Mundus no són compatibles amb altres règims de beques de la Comissió Europea.

Documents i enllaços


Consulta l'oferta completa.

Consulta el catàleg de Cursos Mooc.

Consulta la pàgina web de la UAB Barcelona Summer School.

Consulta els International Tracks.